Ledenwerving

Uit praktijkvoorbeelden is gebleken dat mini’s en kabouters succesvolle doelgroepen zijn om in te werven. De meeste kinderen hebben op deze leeftijd nog niet voor een andere sport gekozen, vaak wordt die keuze pas gemaakt na het behalen van het zwemdiploma. Dit gegeven moeten we dus met beide handen aangrijpen en daarom proberen om in deze doelgroep onze slag te slaan.

Verenigingen die actief in deze leeftijdsgroep werven, zien dat het ook een positieve werking heeft op de aanwas bij de E- en D-jeugd leeftijdscategorieën. Het werven van jeugdleden begint natuurlijk bij het enthousiast maken van kinderen voor het handbalspelletje. Wacht niet tot ze bij jouw vereniging komen, maar breng het handbal naar ze toe.

Enkele activiteiten die je als vereniging zou kunnen organiseren:
- Spelmiddag met alternatieve spelvormen (Tchoukbal/Street Handball)
- Vriendjes en vriendinnetjes toernooi
- Handbalinstuif
- Kennismakingslessen; laat de jongste basisschooljeugd in aanraking komen met het spelletje.

Voor vragen kunnen verenigingen altijd terecht bij onze servicedesk (onderwerp: Jeugdhandbal) of 026-7071420.