Jeugdhandbal

Bij de ontwikkeling van een uniforme en kindvriendelijke opzet voor het handbal in de D-, E-, F- en H-jeugd, is nadrukkelijk gekeken naar de benadering in onze buurlanden, maar ook naar andere teamsporten en naar regio’s die al enige jaren met aangepaste regels spelen. De aandacht zal voortaan meer gericht zijn op plezier hebben en succes beleven in wat je doet en minder op winnen. Vanaf september starten we landelijk met de H-Jeugd (kabouters) en met de F-jeugd (mini’s), seizoen 2015 – 2016 gevolgd door de E- en D-jeugd.

De belangrijkste doelstelling is om voor (nog) meer spelplezier te zorgen, met
als bijkomend voordeel dat de aantrekkingskracht van handbal voor meisjes én jongens groter wordt. Zodra kinderen hun bewegingsdrang meer kwijt kunnen, wordt handballen vanzelf leuker en uitdagender. Bovendien willen we met deze speelwijze het Jeugdhandbal optimaal laten aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende leeftijdscategorieën. Dit doen we niet alleen door de kinderen veel te laten bewegen, maar doordat het veld kleiner is, zijn de onderlinge afstanden ook kleiner en zijn er meer balcontacten. Belangrijk is dat hierbij uitgegaan wordt van de handballeeftijd (individuele mogelijkheden en ontwikkeling) en niet van de kalenderleeftijd van het kind.

Vanaf september 2014 wordt bij de mini’s gespeeld met een kindvriendelijke (zachtere) bal, met minder spelers op kleinere veldjes en met minidoeltjes. Ook willen we kinderen leren om offensiever te verdedigen en zo vaker de bal te onderscheppen. Dit moet onder andere leiden tot meer beweging en balcontacten tijdens het spel en ondertussen tot leukere wedstrijden voor zowel de kinderen als het publiek. Bij de kabouters ligt de nadruk op gecombineerde thematrainingen en spelfeesten.

Een ander doel bij de invoering voor deze opzet is om het jeugdhandbal in Nederland eenduidig(er) te maken. In de voormalige afdelingen waren de regels voor de jongste jeugd niet overal hetzelfde. Een bijkomend voordeel is, dat handbal op kleinere veldjes zich beter laat promoten. Met minder spelers kun je bijvoorbeeld makkelijker in een gymzaal handballen (o.a. op school en buitenschoolse opvang), of meerdere wedstrijden op één veld organiseren waardoor de kosten voor inhuur van de zaal lager zijn. Ook het geven van clinics wordt eenvoudiger. Het vergroot de zichtbaarheid van onze sport en maakt handbal laagdrempeliger. Allemaal goed om leden te werven en te behouden

Klik hier voor een samenvattende presentatie.

Bekijk het filmpje hieronder voor een korte impressie van jeugdhandbal.

Voor vragen kunnen verenigingen altijd terecht bij onze servicedesk (onderwerp: jeugdhandbal) of 026-7071420.