Tchoukbal is...

 
 
 
.. een alternatieve handbalvorm, die zowel jong als oud erg aanspreekt! Het speelveld is kleiner, er is geen keeper nodig, er zijn
minder spelers en er kan gemakkelijk gewisseld worden.
 
 
 
 
 
 Hierdoor is het een snelle en attractieve   
 handbalvorm die zich goed leent voor:
 
 * het werven van nieuwe leden, vooral  
   in de leeftijdscategorie 8- tot 14-jarigen
 * het behouden van leden, vooral in
   in de leeftijdscategorie 12- tot 16-jarigen
 * het bieden van een flexibele en
   uitdagende handbalvorm voor de oudere  
  handballers (>45 jaar)
 * het snel opzetten van een leuke
  trainingsvariant voor alle doelgroepen