Groei binnen je vereniging? Start project ‘HandbalKids’!

Handbal is een prachtige teamsport; het is snel en dynamisch, alle spelers gaan aanvallen en verdedigen en je kunt elke wedstrijd veel doelpunten scoren. Een ideale sport dus voor de jeugd! 1 september is binnen het Nederlands Handbal Verbond (NHV) onder de noemer ‘HandbalKids’ een nieuw project gestart om meer jonge kinderen te laten zien en ervaren hoe leuk handbal is!

Groeiambities!
Veel handbalverenigingen in Nederland hebben ambities om in ledental te groeien. Vaak richten deze verenigingen zich op de jeugd, want de jeugd heeft immers de toekomst! Uit ledencijfers van het NHV blijkt echter dat de leeftijdsgroep 4-8 jaar binnen handbal (relatief) een stuk kleiner is dan bijvoorbeeld bij voetbal. In deze leeftijdsgroep hebben veel kinderen nog geen sport gekozen en zijn zij zich hierop (samen met hun ouders) aan het oriënteren. Handbal is voor hen een zeer geschikte sport. Het is namelijk laagdrempelig (weinig spelregels), je leert samen spelen en er is veel aandacht voor de ontwikkeling van motoriek, creativiteit en zelfvertrouwen. Binnen de handbalwereld zijn al veel succesverhalen te vinden van initiatieven die geleid hebben tot ledengroei bij de jongste jeugd. Binnen het project HandbalKids willen we al deze kennis vinden en delen en zo met elkaar leuke en succesvolle projecten opzetten. Met als uiteindelijke doel: structurele ledengroei binnen de leeftijdsgroep 4 tot en met 8 jaar!

Hoe ziet het project er uit?
Het project Handbalkids start aan het begin van elk seizoen en heeft als belangrijkste kaders:
- Er worden regionale projectteams gevormd van minimaal 4 en maximaal 7 verenigingen.
- De projectteams worden begeleid door een NHV-projectbegeleider.
- De projectteams bestaan uit enthousiaste deelnemers (bij voorkeur geen bestuurs- of commissieleden
die al veel taken binnen de verenigingen oppakken).
- Elk projectteam maakt bij aanvang van het project (onder begeleiding) een beknopt,   gezamenlijk projectplan en een eigen actieplan per vereniging (circa 1x A4).
- De deelnemers delen hun ervaringen en good practices op het gebied van het bereiken van de jongste jeugd en successen met ledengroei.
- Elke circa 6 weken wordt er een bijeenkomst (van maximaal 2 uur) georganiseerd bij één van de deelnemende verenigingen, om nieuwe inspiratie te krijgen en kennis en ervaringen met elkaar te delen.
- Er wordt gebruik gemaakt van een online platform waarop deelnemers elkaar (regionaal en landelijk) kunnen vinden op hun interessegebied, bijvoorbeeld sportfotografen, communicatie-experts, etc.

Binnen het project kunnen verschillende ‘interventies’ (wervingsacties) ingezet worden zoals:
- Handbalstimulering onder specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongens of kinderen van allochtone afkomst.
- Organisatie van alternatieve handbalvormen, bijvoorbeeld Streethandball op schoolpleinen of in winkelcentra.
- Handbalaanbod creëren in gebieden met een zwakke handbalinfrastructuur, bijvoorbeeld in Friesland.
- Introductie van handbal in de laagste groepen op de basisschool of in de buitenschoolse kinderopvang.
- Organisatie van open dagen, clinics of instuiven voor jongens en meisjes.
- Samenwerking met andere lokale zaalsportverenigingen of gymnastiekverenigingen.
- Handbalpromotie specifiek onder jonge ouders, bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken.

Om de bovenstaande interventies te kunnen uitvoeren zijn vaak specifieke middelen nodig, zoals:
- Social media, bijvoorbeeld Facebook
- Promotiematerialen, bijvoorbeeld uitnodigingsflyers of felicitatiekaarten
- Spelmaterialen zoals kabouterhandbalspelsets, minidoelen en zachte miniballen
- Opleidingen voor trainers, begeleiders en spelleiders
- Trainerspoule om in te zetten bij clinics en instuiven
- Voorbeeld-draaiboeken en wervingsplannen
- Etc.

Vanuit het NHV worden de deelnemende verenigingen ondersteund met het aanreiken van deze interventies en middelen. Via onderlinge contacten delen deelnemers hun kennis en ervaring. Daarnaast kunnen de nieuwe jonge jeugdleden gaan deelnemen aan het ‘reguliere’ NHV-aanbod zoals de F-jeugdcompetities, minitoernooien, kabouterspelfeesten en lokale of regionale (mini)schoolhandbaltoernooien. Gedurende het project worden er eventueel ook nieuwe middelen en aanbod ontwikkeld/toegevoegd.

Neem jij ook deel aan het project HandbalKids?
Deelname aan dit project is gratis. Wel vragen wij commitment van de deelnemende verenigingen voor minimaal één handbalseizoen en dat zij hun kennis en ervaringen delen met de andere deelnemers (landelijke monitor). Samenwerking staat dus centraal!

Neem voor meer informatie over HandbalKids contact op met de servicedesk. Aanmelden voor het project is (doorlopend) mogelijk via dit formulier. Een project kan van start gaan zodra er minimaal 4 handbalverenigingen uit een regio/cluster deelnemen (maximale reisafstand tussen 2 deelnemende verenigingen is circa 40 kilometer).

Speciale aanbieding Kabouterhandbalspelpakket
Voor de eerste 75 verenigingen die aan het project HandbalKids gaan deelnemen heeft het NHV een speciale aanbieding. Zij kunnen een Kabouterhandbalspelpakket aanschaffen voor slechts € 99,50 (normale prijs € 150,-). In dit pakket zitten diverse spelmaterialen die gebruikt kunnen worden bij trainingen en spelfeesten voor de jongste jeugd zoals miniballen, pionnen, hoepels en voorbeeld-leskaarten. Wees er wel snel bij, want op=op!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de NKS.