Aanmelden

Meld je voor het project aan door dit formulier in te vullen.
Na aanmelding krijg je meer informatie en kan het project starten!

Deelname is gratis, maar er gelden enkele voorwaarden
- Wij vragen commitment van de deelnemende verenigingen voor minimaal één handbalseizoen en dat zij hun kennis en ervaringen delen met de andere deelnemers.
- Elke vereniging sluit minimaal 3 deals met het NHV. Dit kunnen ook gezamenlijke deals zijn met andere verenigingen.
- Voordat er deals gesloten worden vult de vereniging een nulmeting in en worden de doelen bepaald.