Algemene Leden Vergadering

De eerst volgende ALV staat voorlopig gepland op zaterdag 10 juni 2017 .
De definitieve datum en locatie worden z.s.m. gecommuniceerd.

 


Notulen bondsvergaderingen: