Algemene Leden Vergadering

De ALV vindt plaats op 10 juni a.s. in de Maaspoort van Den Bosch.

Onderstaand vindt u de voorlopige agenda en de stukken.

Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Beheer en middelen
4. Samenstelling bondsbestuur en statutaire commissies + toelichting
5. Vaststellen statuten en reglementen
6. Notulen 29 oktober 2016
7. Voorstellen uit de regio
8. NKS innovatie- en waarderingsprijs
9. Rondvraag
10. Sluiting

 Klik hieronder op de link voor de volgende stukken:
- Voorlopige agenda
- Begroting
- Concept seizoensplan 2017-2018
- Contributies en heffingen
Notulen oktober 2016 (concept)
Rooster aftreden en onvereenigbaar
Toelichting statuten- en reglementswijzigingen
Voorstel algemeen reglement 10 juni 2017
Voorstel wedstrijdreglement 10 juni 2017
Voorstel tuchtreglement 10 juni 2017
Voorstel Overschrijvingsreglement 10 juni 2017


Notulen bondsvergaderingen: