Commissie van Beroep (CvB)

Commissie van Beroep (CvB)

 

Taak: Deze commissie heeft tot taak de berechting in hoogste ressort, van klachten.

Functie                                 Naam
Algemeen voorzitter             Dhr. mr. R. Wijling
Lid                                         Dhr. A. Holierhoek
Lid                                         Dhr. W. Meijer
Lid                                         Mevr. Mr. E.M. Tilleman
Lid                                         Dhr. A. Verhoeve
Lid                                         Dhr. Mr. M.H. Vos 

Ambt. secretaris                    Dhr. L. Pietersen                                06 - 8143 3649    tuchtrecht@handbal