Meld je als vereniging aan voor de regiobijeenkomsten!
Meld je aan tot en met 24 april!

Op zaterdag 10 juni 2017 vindt in De Maaspoort in Den Bosch de 3e Nationale Handbaldag plaats, met onder andere het NHV-congres, de algemene ledenvergadering (ALV), diverse side events voor de jeugd en de oefeninterland van de Heren Oranje tegen België.

Als voorbereiding op de ALV vinden er van 8 t/m 17 mei regiobijeenkomsten plaats, op 7 verschillende locaties in het land

De conceptagenda voor deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. NHV Seizoenplan 2017-2018
3. NHV Begroting 2017-2018, incl. contributies en toelichting Financiële Commissie
4. Reglementswijzigingen en bestuursbesluiten
5. Pilot scheidsrechters aanwijzing 2017-2018
6. Overige (ALV-)zaken
7. Presentatie project “Jongens Handballen!”
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Verenigingen wordt verzocht om via dit formulier aan te geven bij welke bijeenkomst zij aanwezig willen zijn. De keuze voor de locatie is vrij en derhalve niet regio-gebonden.
Indien jouw vereniging onverhoopt verhinderd is, graag ook even vermelden op het formulier.
De deadline voor het aanleveren van het formulier is 24 april! 

Alle regiobijeenkomsten beginnen om 19.30 uur (ontvangst met koffie/thee vanaf 19:00 uur).
De geplande eindtijd is 21.30 uur.

Data en plaats regiobijeenkomsten:
maandag 8 mei: Heerhugowaard
dinsdag 9 mei: Heesch
woensdag 10 mei: Rotterdam
donderdag 11 mei: Rolde
maandag 15 mei: Blaricum
dinsdag 16 mei: Bathmen
woensdag 17 mei: Sittard