Praktijkbegeleider

Wat doet een praktijkbegeleider?
De praktijkbegeleider stelt samen met de toekomstige trainer persoonlijke leerdoelen op voor de stage en begeleidt hem/haar na afloop met de evaluatie daarvan. In de praktijk verzorgt de stagiair meestal samen met de clubtrainer trainingen. In sommige gevallen is de clubtrainer ook de praktijkbegeleider. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

De theoriesessie beslaat twee dagdelen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. algemene uitleg over competentiegericht opleiden
2. de rol van de praktijkbegeleider in dit opleidingstraject
3. oefenen van situaties die je als praktijkbegeleider tegenkomt.

Vervolgens ga je doelgericht met praktijkopdrachten aan de slag. Je buigt je over onderwerpen waarmee trainers in spé worden geholpen. Wanneer de opdrachten met goed gevolg afgerond worden, ontvang je het certificaat Praktijkbegeleider in de Sport.

Deelname aan de training is gratis en bestemd voor trainers met een diploma op niveau 3 of vergelijkbaar en minimaal 2 jaar trainerservaring hebben. 

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl