Vergoedingen

In de afgelopen periode is het proces naar één NHV afgerond en zijn de voormalige afdelingen formeel opgeheven. Om praktische reden zijn voor het lopende seizoen 2012-2013 alle afspraken gehandhaafd zoals die in de voormalige afdelingen van kracht waren. Voor het nieuwe seizoen 2013-2014 worden de oude (afdelings)regelingen geharmoniseerd zodat binnen heel Nederland dezelfde afspraken gaan gelden.

Op 13 mei 2013 heeft het bondsbestuur een besluit genomen over de geldende vergoedingen voor scheidsrechters en rapporteurs. Het bondsbestuur heeft besloten dat per 1 juli 2013 de reiskostenvergoeding voor scheidsrechters en rapporteurs binnen het NHV overal hetzelfde wordt. De vergoeding is vastgesteld op € 0,19 per gereden kilometer. Dat is de kilometervergoeding die de overheid hanteert als onbelaste reiskostenvergoeding.

Randvoorwaarden: De gefloten wedstrijden worden per scheidsrechter geregistreerd binnen de centrale leden- en competitieadministratie Sportlink. Als referentiekader voor de uitbetaling geldt de reisafstand tussen woonplaats van de scheidsrechter/rapporteur en de plaats van de gefloten wedstrijd volgens de postcodetabel die is opgenomen in Sportlink, ongeacht of er vanuit huis afgereisd wordt.
Koppels krijgen beiden een reiskostenvergoeding, ongeacht of ze samen reizen.

De reiskostenvergoeding voor scheidsrechters komt daarmee in lijn met de reiskostenvergoeding voor overige vrijwilligersfuncties binnen het NHV.
Naast een vergoeding voor de gemaakte reiskosten, ontvangt een scheidsrechter per wedstrijd een onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding is afhankelijk van het niveau waarop de scheidsrechter/rapporteur actief is: 

  • Eredivisie: scheidsrechters € 35,00 en rapporteurs € 20,00 
  • Eerste divisie: scheidsrechters € 25,00 en rapporteurs € 20,00 
  • Tweede divisie: scheidsrechters € 20,00 en rapporteurs € 20,00 
  • Overige klassen wedstrijdsport: scheidsrechters € 10,00 en rapporteurs € 10,00

 

De reiskosten en de wedstrijdvergoeding voor scheidsrechters worden maandelijks door het NHV uitbetaald vanuit de registratie in Sportlink en hoeven niet afzonderlijk gedeclareerd te worden. Voor de declaratie van rapporteurs, klik je hier voor het declaratieformulier.

Wij beseffen dat iedere verandering t.o.v. de situatie van voor 2013 niet door iedereen wordt gewaardeerd, maar vanuit 8 verschillende regelgevingen te komen tot 1 die door iedereen wordt omarmd, is een onmogelijke zaak. Wij danken jullie voor het begrip.