Werving & behoud

De instroom van jeugdige scheidsrechters blijft de laatste jaren sterk achter bij de verwachtingen (exacte getallen moeten met de 0-meting worden bepaald). De wens van het NHV om het scheidsrechterscorps te verjongen staat hiermee onder druk. Het NHV wil een structurele instroom van jonge scheidsrechters waarborgen. Hiervoor zal ten eerste de leeftijd waarop een jeugdlid een officieel scheidsrechtersdiploma kan halen worden verlaagd naar 14 jaar (was 15).

Ten tweede wil het NHV jeugdspelers uiteindelijk de verplichting opleggen om een scheidsrechtersopleiding te volgen, voordat zij de A-leeftijd bereiken (16 jaar). Dit moet ervoor gaan zorgen dat de bestaande leveringsplicht (voor elk team dat competitie speelt een scheidsrechter leveren) overbodig wordt. De verplichte opleiding kwalificeert jeugdleden voor het leiden van wedstrijden binnen de eigen verenging (tot de eigen leeftijd) of tot een officiële handbalscheidsrechteraopleiding niveau 2 (met een extra deelkwalificatie). Om dit te bereiken moeten er meer opleidingen handbalscheidsrechter 2 worden verzorgd (zie ook paragraaf opleidingen).

Behoud
Het NHV krijgt steeds vaker aanwijzingen (harde cijfers moeten uit de 0-meting naar voren komen) dat er vooral onder jonge, startende scheidsrechters veel verloop is (men vermoedt zelfs dat 3 van de 4 scheidsrechters binnen 3 jaar alweer is gestopt met fluiten!). Met het ‘Jonge Scheidsrechters Project" wil het NHV jonge (16-20 jaar), talentvolle en ambitieuze scheidsrechters mogelijkheden bieden hun competenties verder te ontwikkelen en versneld opleidingen te volgen en een carrière op te bouwen op het voor hen hoogst haalbare niveau. Doel is om via het ‘Jonge Scheidsrechters Project’ jaarlijks een groep van 25 scheidsrechters deel te laten nemen, met een instroom van 10 nieuwe deelnemers. Dit moet leiden tot een jaarlijkse uitstroom van naar verwachting zes scheidsrechters naar de landelijke competities (enkelen zullen uiteraard afhaken).