Trainen en coachen van jongeren met een gedragsstoornis: Autisme

Bijscholing voor trainers en coaches - één  dagdeel

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken welke sport en welke vereniging het beste voorzien in hun behoeften. Als trainer-coach is het daarom zaak dat je autisme (h)erkent. Dat is niet bepaald eenvoudig, want autisme is aan de buitenkant niet zichtbaar.

Kinderen met autisme worden soms ondergebracht in een G-team. Door hun normale en meestal zelfs bovengemiddelde intelligentie zijn ze daar eigenlijk niet op hun plaats. Maar zonder ondersteuning voelen ze zich vaak ook in een regulier sportteam niet echt op hun gemak. Trainers en coaches kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.

In deze bijscholing leer je gedragingen die voortkomen uit autisme, te herkennen en vooral te begrijpen. Je leert structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en je eigen gedrag als trainer binnen een training of wedstrijd. Zo kun je je communicatie aanpassen aan de sporter met autisme en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met autisme zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep. Een diploma is dan ook niet vereist. Deze bijscholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Opzet/Programma
De bijscholing ‘Autisme in de sport’ (één dagdeel) geeft je een beter inzicht in situaties die zich kunnen voordoen bij sporters met autisme. De bijscholing begint met een korte voorstelronde waarbij alle deelnemers hun verwachtingen en leervragen kunnen uitspreken. Daarna ga je in subgroepen brainstormen over wat sporters met autisme nodig hebben tijdens trainingen en wedstrijden. Na een korte pauze presenteren de subgroepen hun uitkomsten en wordt er een link gelegd naar de theorie. Daarna ga je aan de slag met de toepassing naar structuren in de praktijk.

Leerdoelen
* Gedragingen die voortkomen uit autisme herkennen en begrijpen;
* Communicatie kunnen aanpassen aan een sporter met autisme;
* Structuur kunnen aanbrengen in tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of wedstrijd.

 Je ontvangt na afloop van de bijscholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.