Trainen en coachen van pubers: Motivatie & Plezier

Doelen stellen en Motivatie zijn de centrale thema’s. Jongeren in de puberleeftijd zijn vaak met belangrijkere zaken bezig dan ’serieus’ sporten.

Ze zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen, spiegelen zich aan anderen, zetten zich (soms) af en zijn op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen. De energie en motivatie om betrokken te sporten lijken vaak heel ver weg.

De trainers leren trainingsvormen in te zetten die recht doen aan vraagstukken als plezier, motivatie, energie en zelfwaardering. ‘Doelen stellen & doelen halen’ vormen daarbij een terugkerend element, net als de reflectie daarop: Hoe stel jij doelen? Wat motiveert jou? Wanneer haak je af? Aldus dragen deze trainingsvormen niet alleen bij aan plezier, motivatie en de sporttechnische ontwikkeling, maar óók aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de puber.

Inhoud, programma en leerdoelen
In deze bijscholing wordt gewerkt met de principes van themagericht trainen en coachen. Daarin staan zaken als plezier, probleemanalyse, doelen stellen en doelen halen en zelf-waargenomen competentie centraal.

Leerdoelen
Na afloop is de deelnemer in staat om:

  • trainingsvormen in te zetten die betrekking hebben op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de sporter;
  • voor de bijscholing ‘Pubers’ betekent dat het bieden van oefenvormen die bijdragen aan de motivatie en met name ook de invloed die de sportende puber heeft op zijn eigen motivatie.


Opbouw
Dagdeel één en twee:

  • Belangrijkste kenmerken van de leeftijdsgroep (pubers) op en naast het sportveld, kenmerken van een themagerichte training en het oefenen in het geven van een themagerichte training met een sportspecifiek thema.


Dagdeel drie en vier:

  • Oefenen en fijnslijpen van het geven van een training binnen je eigen sport waarin thema’s die betrekking hebben op sociale en persoonlijke ontwikkeling van de sporter/het kind (pubers) centraal staan.


Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de website van NOC*NSF/ Academie voor Sportkader. Op deze website staan de data en locaties van deze bijscholing vermeld.