Commissie van Toezicht

In het kader van de kwaliteitsbewaking van alle opleidingen kent het NHV eem Commissie van Toezicht. Deze is verantwoordelijk voor:

1. Opstellen van toetsdocumenten
• Het vaststellen van Toetsplan van Kwalificatie.
• Het vaststellen van de PVB-beschrijving.


2. Aanwijzen van PVB-beoordelaars
• Het benoemen en aanwijzen van PVB-beoordelaars.
• Het waarborgen van de betrouwbaarheid van de toetsing.


3. Verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificatie.


4. Treffen van maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB
• Het beoordelen van de geldigheid van verzuim.
• Het vaststellen van maatregelen bij fraude.
• Het vaststellen van een regeling voor afwijkende toetsing.
• Het waarborgen van de betrouwbaarheid van de afname.
• Het behandelen van klachten met betrekking tot PVB-afname.


5. Treffen van maatregelen met betrekking tot beoordeling en uitslag van de PVB
• Het vaststellen van de uitslag van de PVB.`
• Het bekendmaken van de uitslag.