Handbal Trainer 1

De Handbal Trainer 1-opleiding (HT1) is bedoeld als eerste kennismaking met het trainersvak. Het ontbreekt actieve ouders en jeugdleden vaak aan de noodzakelijke kennis en inzichten om gedurende een heel seizoen aantrekkelijke en verantwoorde trainingen te verzorgen voor onze jeugdige handballers. Deze groep trainers is meestal actief bij de  mini's / D-jeugd, C-jeugd en B-jeugd. In deze opleiding leren de trainers wat het betekent om te gaan met deze leeftijdsgroepen, hoe zij een verantwoorde training kunnen geven en hoe zij voorbereide trainingen moeten verzorgen.

Instroom

geen opleidingseisen
Praktijkbegeleider (PB) gewenst (maximaal 3 deelnemers per PB)

Opleidingseisen PB

JHT, HT2 (gewenst)

Kosten

De organiserende vereniging neemt de kosten voor de accommodatie en de docent voor haar rekening en verrekend deze (indien van toepassing) over de leden van andere verenigingen die deelnemen. Het NHV brengt € 12,50 per deelnemer in rekening voor kosten administratie, diploma’s, porto.

Workshops

3 workshops van 3 uur
- mini’s / D-jeugd
- C-jeugd
- B-jeugd 

Proeve van Bekwaamheid  

Portfoliobeoordeling (verslag van 2 gegeven trainingen)

De organiserende vereniging meldt, in overeenstemming met het advies van de docent, de deelnemers die een voldoende beoordeling van de PvB hebben bij het NHV. Het NHV verzendt hierna de diploma’s. Van niet-aangemelde deelnemers en niet-NHV leden kan geen diploma worden gemaakt en deze kunnen niet geregistreerd worden in Sportlink. 


Doelstelling
- deelnemers kennis laten maken met diverse jeugdgroepen
- deelnemers kennis laten maken met het leiding geven aan deze jeugdgroepen

Inhoud workshops:
Theorie
Wat is handbal voor jou?
Wat betekent handbal voor onze mini’s / D-jeugd, C-jeugd, B-jeugd?
Karakteristieken mini’s / D-jeugd, C-jeugd, B-jeugd.
Gevolgen voor de trainingspraktijk.

Gevolgen voor de begeleiding: didactiek
In hoeverre moeten onze mini’s / D-jeugd, C-jeugd, B-jeugd dit beheersen?
Hoe bieden we dit dan aan?

Wat bieden we aan?
Trainingsles
Seizoensplanning
Wedstrijd

Praktijk
Lesgeven aan jeugdgroepen.
Keuze: demo-les / demogroep: cursisten geven les / cursisten zijn demogroep

Afsluiting
Portfolio + verslagen van 2 door de kandidaat gegeven trainingen

Aanmelden
De vereniging meldt de deelnemers aan de opleiding aan bij het NHV met het digitale formulier. Met dit digitale formulier dient een excellijst meegestuurd te worden. Klik hier om de excellijst te downloaden. 

De Handbal Trainer1 is een opleiding die verzorgd wordt binnen de vereniging (of met meerdere verenigingen samen). Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl