Handbal Trainer 2

Deze HT2-opleiding leidt op tot assistent-trainer binnen de eigen vereniging. De assistent- trainer voert voorbereide trainingen zelfstandig uit onder leiding van een hoger gekwalificeerde trainer. In de opleiding leren de trainers didactisch goed verzorgde voorbereide trainingen te geven. Nadruk ligt in deze opleiding op het laten lopen, lukken en leven van een training (de handballers moeten met plezier leren handballen) en op de voor het handballen noodzakelijke bewegings- en vaardigheidsgebieden.
De basistechnieken van het handballen komen uitgebreid aan de orde.

Instroom

geen opleidingseisen, HT-1 is aanbevolen
Praktijkbegeleider (PB) verplicht (maximaal 2 deelnemers per PB)
Je bent in het bezit van het spelregelbewijs.

Opleidingseisen PB        

JHT, HTA, HT3

Kosten

€ 375,-

Workshop

6 workshops; 11 dagdelen

Proeve van bekwaamheid

portfoliobeoordeling, praktijkbeoordeling en reflectie-interview

Doelstelling

 • Didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven, zodat de training lukt, loopt en leeft.
 • Kennis van:
  - bewegingsgebieden
  - vaardigheidsgebieden
  - handbalspecifieke vaardigheden
  - technische elementen
  - leeftijdskenmerken
 • Op leeftijdsgroepniveau kunnen begeleiden en coachen.


Aanmelden
Voor aanmelden voor de cursus Handbal Trainer 2 klik hier.

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl