Handbal Trainer 3

De HT3-opleiding leidt deelnemers op tot zelfstandig opererend handbaltrainer op afdelingsniveau (prestatieteam tot en met eerste klasse). De HT3-trainer is in staat, vanuit de Nederlandse Handbal Visie, zelf een technisch jaarplan op te stellen, zelf trainingen te ontwerpen en trainers op een lager opleidingsniveau aan te sturen. Binnen de vereniging draagt de HT3-trainer de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het handbaltechnisch beleid. De HT3-trainer treedt op als praktijkbegeleider voor trainers in opleiding voor HT1, HT2 en HT3 (na vele jaren ervaring).

Instroomvoorwaarden

JHT of HT2 met enige jaren praktijkervaring, of
CIOS/Sport & Bewegen niveau 4 of,
ALO Docentenopleiding op niveau 3/4 of
Assessment HT2 op basis van EVC/EVK

Opleidingseisen PB

HTA, HTB, HT4

Kosten

€ 650,-

Workshops

10 workshops van 3 uur theorie en 8 workshops van 2,5 uur praktijk

Proeve van Bekwaamheid

portfoliobeoordeling, planningsinterview, praktijkbeoordeling en reflectie-interview

Doelstelling
Voldoende geschoold om een A-jeugdteam of seniorenteam te kunnen voorbereiden op wedstrijden.

Kennis van: NHV handbalvisie – eigen handbalvisie

  • Handbalstructuur
  • Jaarplanning
  • Methodische principes
  • Uitgangspunten training geven
  • Begeleiden en coachen
  • Begeleiden HT1- en HT2-trainers in club


Aanmelden
Voor aanmelden voor de cursus Handbal Trainer 3 of informatie over de opleidingskalender klik hier.

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl