Handbal Trainer 4

De Handbal Trainer 4 leidt deelnemers op tot trainer van topteams of talententeams. De HT4-trainer is in staat vanuit de Nederlandse Handbal Visie een meerjaren technisch beleidsplan op te stellen voor de verenigingen, dit te implementeren en te begeleiden. De HT4-trainer is verantwoordelijk voor het technisch beleid in de vereniging en het begeleiden en opleiden van trainers in opleiding (treedt op als praktijkbegeleider voor trainers in opleiding voor HT1, HT2, HT3, HT4 - na vele jaren ervaring).

Instroom

HTA, HT3, CIOS (4 jaar) met specialisatie handbal, ALO met handbalervaring op het hoogste niveau.
Praktijkplek tenminste hoofdklasse niveau of talentencentrum/handbalschool.
Praktijkbegeleider (PB) verplicht.

Opleidingseisen PB

HTB, HT4

Doelstelling
Uitgangspunt van de opleiding is dat je wordt opgeleid voor de functie van hoofdcoach bij een topclub. Een hoofdcoach die ook verantwoording draagt voor het sporttechnische beleid van de club, de aansturing en ontwikkeling van het overige sporttechnische kader van de club, het managen van begeleidingsteams en scouting.

Workshops
De opleiding bevat ongeveer 23 workshops.

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl