Accommodatiebeleid

Steeds meer handbalverenigingen hebben vandaag de dag te maken met problemen op het gebied van accommodaties zoals:

  • er is onvoldoende beschikbaarheid van zaalruimte voor alle teams binnen jouw vereniging
  • de exploitatie van de asfaltvelden van jouw vereniging ligt onder druk door gewijzigd gemeentelijk accommodatiebeleid
  • jouw buitenaccommodatie moet multifunctioneel ingezet gaan worden, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgrasvelden
  • jouw buitenaccommodatie voldoet niet meer aan de juiste normen


Accommodatiebeleid is helaas vaak een lokaal, politiek en (daardoor) lastig vraagstuk! Via een juiste strategie, bijv. samenwerking met andere (handbal)verenigingen uit de regio, kun je echter sterker staan om jouw problemen op de agenda te krijgen. Neem eens contact op met de NHV Verenigingsconsulent in jouw regio om samen de mogelijkheden te bekijken!

Accommodatiebeleid