Indoor accommodatiebeleid

Voor het spelen van handbal in de zaal heeft het NHV, in samenwerking met ISA Sport, normen opgesteld. Aan deze normen moet worden voldaan, om in de betreffende sporthal door het NHV georganiseerde competities te laten plaatsvinden. Richtlijnen voor accommodaties, gevolgd door het NHV en NOC*NSF, zijn terug te vinden via www.isa-sport.nl en ook via http://www.sportaccom.nl/richtlijnen/index.php?term=15404. Neem voor meer informatie contact op met ISA Sport: 026-4834637 of info@isa-sport.com.

Het NHV werkt sinds 2005 op het gebied van "accommodatiebeleid" nauw samen met de andere zaalsporten volleybal, basketball en badminton (en soms ook met voetbal, korfbal en hockey). Zo is in 2006-2007 door dit zaalsportcluster een grootschalig onderzoek uitgevoegd om de huidige problematiek (zaalruimtetekort) in kaart te brengen.

Klik hier voor de Onderzoeksrapportage problematiek zaalaccommodatietekort (2007) + Bijlagen.

Vervolgens is er in 2008-2009 in Groningen (i.s.m. de 4 Groningse 'proeftuinverenigingen') een businesscase ontwikkeld voor sportverenigingen, om zelf een eigen sporthal te exploiteren.

Klik hier voor de Businesscase voor het exploiteren sporthal door meerdere zaalsportverenigingen (2009) + toelichting.

Accommodatiebeleid