Traject Besturen met een visie

Wil jij als bestuurder jouw handbalvereniging verder versterken? Meld je dan nu aan voor het nieuwe trainingstraject 'Besturen met een visie'! Dit traject, dat drie avonden duurt, is speciaal ontwikkeld voor de bestuurders van sportverenigingen. Het biedt jou als bestuurder inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen binnen jouw vereniging structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk geven we je handvatten voor jouw eigen handbalvereniging. De inbreng van de begeleider en de uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders geven richting aan oplossingen.
 

Het traject 'Besturen met een Visie' richt zich op het versterken van de bestuurlijke kracht van sportverenigingen. De grondgedachte is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze sterkere verenigingen creëren. Daardoor zijn ze beter in staat om een veiliger sportklimaat in hun vereniging te bewerkstelligen. Het traject is bedoeld als opstap naar de kernmodule 'Sportief Besturen'. Dit is één extra avond, waarin nadrukkelijker wordt ingegaan op de rol van de individuele bestuurders in het kader van het thema 'Sportiviteit en Respect'.

Kort samengevat wordt in het traject 'Besturen met een Visie'' vooral stil gestaan bij de volgende vragen:

  • Wat is besturen eigenlijk?
  • Wat is het onderscheid tussen besturen, managen en uitvoeren?
  • Hoe ziet een effectieve structuur anno 2012 er binnen de sportvereniging uit?
  • Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan en beleid?
  • Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen jouw vereniging?
  • Welk vervolgaanbod is er vanuit het NHV mogelijk in het kader van 'Sportiviteit en Respect''?


De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten. Het traject neemt in totaal ongeveer 3 a 4 maanden in beslag en bestaat uit drie trainingsavonden. Tussen de verschillende avonden heeft u 4 tot 6 weken de tijd om de volgende bijeenkomst voor te bereiden aan de hand van de huiswerkopdrachten. De avonden starten steeds om 19:00 uur en duren uiterlijk tot 22:00 uur. Per handbalvereniging is het van belang dat je met minimaal 2 (maximaal 5) bestuurders aanwezig bent. Het ondersteuningstraject 'Besturen met een Visie' is voor jouw vereniging gratis, omdat deze door het Nederlands Handbal Verbond kosteloos wordt aangeboden. Een traject kan starten zodra vijf handbalverenigingen in een regio zich hebben aangemeld.

Wil jij jouw vereniging aanmelden voor het trainingstraject 'Besturen met een Visie' of wil je meer informatie? Neem dan even contact op met de servicedesk.

Kijk ook voor meer informatie op www.besturenmeteenvisie.nl.

Kijk hier voor de folder over het traject 'Besturen met een visie'.