Accommodatie

Steeds meer handbalverenigingen leggen een eigen Beach Handball veld aan. Soms betreft het een tijdelijk veld (bijvoorbeeld voor een toernooi), maar soms zijn deze velden permanent.

Willen jullie zelf een Beach Handball accommodatie aanleggen, of het huidige buitenveld ombouwen tot Beach Handball veld? Een goed idee, want steeds meer handbalverenigingen zijn of gaan aan de slag met het aanleggen van Beach Handball velden en het organiseren van Beach Handball toernooien!


De afmetingen van het Beach Handballveld

Aanleg Beach Handballvelden
Eisen aan het zand:

Onderlaag drainagezand (code M3d)

 • Korrelgrote = M50 cijfer 350-400
 • Leempercentage < 0,5 %
 • Organische stof gehalte < 0,05 %

Toplaag zand = verschralingszand (code M3e)

 • Korrelgrote = M50 cijfer 200-300
 • Leempercentage < 0,5 %
 • Organische stof gehalte < 0,05 %

Advies voor het aanleg van het veld:

Op de grond

 • Ondergrond vlak maken
 • Kantopsluiting aanbrengen (bij permanente aanleg)
 • Aanbrengen 30 cm toplaagzand / veschralingszand
 • Vlakken van de toplaag

In de grond 

 • Ontgraven (afmetingen van het veld tot circa 30 – 35 cm diepte t.o.v. de nieuwe hoogte.
 • Aanbrengen drainageslangen 60 mm met PP omwikkeling, (2 meter uit elkaar), op de vlakke ondergrond leggen of in sleuf van 10 cm diep.
 • Drainslangen eventueel met verzamelleiding (80 mm) aansluiten naar sloot.
 • Circa 10 cm drainagezand (M3d) aanbrengen.
 • Circa 20 cm toplaagzand / verschralingszand aanbrengen.
 • Vlakken van de toplaag.

De kosten van een kwalitatief goed aangelegd Beach Handballveld op asfalt bedragen circa € 10.000,-. Elke 2 á 3 jaar is het verstandig om het veld te laten reinigen en eventueel wat zand bij te vullen.