NK Beach Handball op 8 en 9 juli 2017!

In verband met de internationale Beach Handball kalender heeft het Nederlands Handbal Verbond (NHV) de datum voor het Nederlands Kampioenschap Beach Handball 2017 herzien en vastgesteld op zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017.

In verband met deze wijziging is ook besloten de Beach Handball Tour met één week te verlengen. De Beach Handball Tour 2016 – 2017 loopt daarmee van 13 juni 2016 tot en met 18 juni 2017.

De Beach Handball Tour en het NK Beach Handball wordt georganiseerd voor de D-, C-, B- en A-jeugd en Senioren. Per categorie worden, naast de Nederlands Kampioen Beach Handball 2016, de op 19 juni 2017 om 21.00 uur zeven hoogstgeplaatste ploegen uit de Beach Handball Tour ranking uitgenodigd voor het NK Beach Handball 2017.

NB. Met betrekking tot de voorwaarden voor een NK Kwalificatietoernooi geldt de volgende toevoeging:

“Het toernooi is (met een “Mijn handbal” account) tenminste twee maanden voorafgaand aan de speeldatum via de daarvoor bestemde website aangemeld bij het NHV en teams schrijven zich tevens (met een “Mijn handbal” account) via deze site in voor het NK Kwalificatietoernooi.”