NK Beach Handball 2018

Het Nederlands Kampioenschap Beach Handball (NK Beach Handball) 2018 vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018 bij Molecaten Park Flevostrand te Biddinghuizen.

Per categorie worden de, op 18 juni 2018 om 21.00 uur, acht hoogstgeplaatste ploegen uit de Beach Handball Tour ranking uitgenodigd voor het NK Beach Handball 2018.

Wanneer een gekwalificeerd team niet kan deelnemen aan het NK Beach Handball 2018, zal het eerstvolgende team uit de Beach Handball Tour ranking worden uitgenodigd. Afmelden voor het NK Beach Handball 2018 dient uiterlijk op zondag 24 juni 2018 te geschieden. Afmelden na zondag 24 juni 2018 wordt als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het team een sanctie van 250,00 euro wordt opgelegd. In geval van onvoorziene situaties beslist het NHV.

Indien bij een categorie onvoldoende deelnemende teams zijn geplaatst voor het NK Beach Handball behoudt het NHV zich het recht voor om wildcards uit te reiken.

Lees hier het Reglement Nederlands Kampioenschap Beach Handball 2018.