Beleid van Talentontwikkeling

Eén van de belangrijkste kerntaken van het NHV is talentontwikkeling. Iedereen heeft talent en wil dat ontwikkelen.
Ieder kind wil zo goed mogelijk en met veel plezier handballen, dus moeten wij onze kinderen een geweldig, waar nodig, aangepast handbalspel aanbieden! Vervolgens moeten we hen daar goed in begeleiden en de meer getalenteerde kinderen vanaf een bepaalde leeftijd extra’s bieden door middel van onder andere een talentenprogramma.

Het NHV wil alle kinderen de kansen bieden hun talenten te ontwikkelen. Daarbij krijgen zij de steun van onze verenigingen
en het NHV door de inzet van competente trainers en coaches binnen een kwalitatief hoogwaardige talentontwikkelingsorganisatie.

Het NHV organiseert voor alle talenten plaatsen waar zij hun ontwikkeling als talent kunnen vervolgen en waarbinnen zij trainen
met gelijkgestemden vanuit een centrale regie.

Belangrijke doelstellingen binnen talentontwikkeling zijn:

  1. Talentontwikkeling dient te leiden tot een betere en snellere technische en tactische ontwikkeling van het talent.
  2. Talentontwikkeling zal het talent confronteren met handbal op ‘top’ niveau.
  3. Talentontwikkeling dient te leiden tot meer uren trainen en spelen.
  4. Talentontwikkeling dient te leiden tot zo min mogelijk talenten in de anonimiteit.
  5. Talentontwikkeling dient te leiden tot trainen en spelen onder druk.

Talentontwikkeling dient een basis te leggen waarmee de nationale selecties aansluiten op de internationale eisen met als missie:
de Nederlands nationale selecties behoren structureel tot de top-10 van de wereld.

Uitgangspunten bij het komen tot het beleid talentontwikkeling zijn:

  1. Het talent staat centraal
  2. Bouwen aan een talentontwikkelingshuis; met de verenigingen als fundering, dan via regionale voorzieningen naar een professionele top d.m.v. de HandbalAcademies.
  3. Bouwen vanuit één beleid, één tekening.

Het talentontwikkelingshuis is beschreven in “De weg van het NHV handbaltalent”. Dit document kun je hier downloaden

Talent staat centraal
Alles moet worden gedaan om het talent maximale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Enkelen van hen zullen
dé top halen, anderen halen hún top. Beide gevallen dienen de handbalsport en daarmee de verenigingen. Of de vereniging
haar gekozen doelstellingen behaalt zal in belangrijke mate afhankelijk zijn of deze doelstellingen aansluiten bij de wensen
en ambities van de leden, dus ook voor deze talenten. Verenigingen zijn niet altijd in staat “het talent centraal te stellen” en
dus heeft het NHV hierin een cruciale rol.    

Financieel borgt het NHV talentontwikkeling, omdat het een kerntaak is. Het NHV begeleidt de Handbalscholen in het streven naar kwalitatief goede programma’s, waarbij het talent zich individueel optimaal kan ontwikkelen om de vervolgstap naar een Regionaal Trainings Centrum (RTC) te maken.

 

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier