Veel gestelde vragen over het Coronavirus en Handbal

Veel gestelde vragen over het Coronavirus en Handbal

Op 31 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
We hebben de vragen die binnenkomen gebundeld in dit overzicht en zullen dit continue aanvullen.

Bezetting bondsbureau
Is het bondsbureau en zijn de medewerkers van het NHV bereikbaar?
Het NHV volgt als werkgever de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de medewerkers zoveel mogelijk thuis werken, maar wel goed bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.

Afgelaste wedstrijden
De competitie 2019/2020 is beëindigd. Alle wedstrijden zijn centraal afgelast en er hoeven hiervoor geen formulieren ingevuld te worden. Alle scheidsrechters uit de wedstrijdsport hebben een melding gekregen dat de wedstrijden zijn afgelast. Zij hoeven het DWF niet in te vullen.

Competitieverloop
De competitie 2019/2020 is beëindigd. Klik hier voor het laatste nieuws met betrekking tot de competitie. 

NK C- en B-jeugd
Het NK C- en B-jeugd gaat dit jaar niet door wegens de gevolgen van het Coronavirus.

ALV
Een fysieke bijeenkomst middels een ledenvergadering is voorlopig nog niet mogelijk, dus wij overleggen daarover met de reglementscommissie en de Financiële commissie om onze vergadering te verzetten naar het najaar.

Opleidingen
Alle opleidingen van het NHV zijn afgelast tot 1 juni. Wij zijn de mogelijkheden tot het geven van online opleidingen aan het onderzoeken.

Zaalhuur
Ook krijgen wij de vragen hoe om te gaan met de kosten die je als vereniging hebt gemaakt om de zaal te huren voor de resterende wedstrijden.

De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom heeft NOC*NSF samen met de sportbonden, waaronder het NHV, de Vereniging Sport en Gemeenten per brief gevraagd om via de VNG de Nederlandse gemeenten op te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid.

Contributie van leden aan verenigingen
Alle verenigingen, waaronder het NHV, worden geconfronteerd met doorlopende (vaste) kosten en terugvallende inkomsten. De contributiebijdragen van leden is voor handbalverenigingen van belang om die kosten te dekken en de meeste handbalverenigingen vragen dan ook terecht aan hun leden om deze verplichting na te komen. Dat geldt ook voor het NHV.

Tegelijkertijd gaan veel handbalverenigingen op zoek naar besparingen. We adviseren om in ieder geval met de verhuurder in gesprek te gaan over het annuleren van de zaalhuur. Uiteraard zullen wij, samen met de andere bonden en NOC*NSF, aandacht blijven vragen voor de uitdagingen van de breedtesport en de gemeenten te verzoeken om de verenigingen ruimhartig tegemoet te komen.

Contributie van verenigingen aan het NHV
Met referte aan de vragen rondom de verenigingsbijdragen aan sportbonden om de bijdragen voor deze maanden voor hun verenigingen niet te innen het volgende:

Iedere sportbond heeft zijn eigen structuur betreffende bondscontributie en hetzelfde ten aanzien van de vermogenspositie van de sportbonden. Ook de dienstverlening aan de aangesloten verenigingen is voor iedere sportbond verschillend en daarmee ook de keuzes die de verschillende sportbonden maken.
Het NHV heeft altijd als uitgangspunt gehad dat de organisatie van handbal zo kosten neutraal mogelijk wordt georganiseerd middels de teambijdrage. Er wordt hier niet meer gevraagd dan nodig voor de organisatie van de handbalsport waarbij de kosten voor de baten uitgaan omdat de organisatie hierop wordt ingericht. De bijdrage per lid voor het NHV is een relatief klein bedrag ten opzichte van de totale contributiestructuur van de verenigingen ook hier geldt dat het NHV deze altijd zo laag als mogelijk houdt waarbij de kwaliteit van de dienstverlening met het organiseren van handbal activiteiten centraal staat. Uiteraard zal de scheidsrechterafrekening lager uitvallen aangezien deze kosten niet worden gemaakt en de scheidsrechter kosten worden altijd al omgeslagen naar de werkelijke kosten.

Jullie zijn een vereniging en wij zijn met elkaar als handballers verenigd in het NHV. Wij missen inkomsten door het niet kunnen organiseren van wedstrijden en zullen alles op alles moeten zetten om met elkaar hier door te komen.
Wij gaan ervan uit dat onze leden beseffen dat wij als team er voor elkaar moeten zijn, zowel voor jullie als vereniging en als verenigingen voor het NHV. Wij vertrouwen op de teamspirit van onze sport zodat wij geen vereniging hoeven te verliezen door deze crisis!

Noodloket voor ondernemingen ook toegankelijk voor sportverenigingen en sportondernemers
Lees hier alle informatie over het noodloket. 

Inschrijving nieuwe seizoen
De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen laten wij volgens planning verlopen.
Daar waar belangrijke besprekingen over het inschrijven van teams volgend jaar niet door kunnen gaan, adviseren wij verenigingen dit via de moderne technologieën met elkaar te bespreken.

Schoolhandbal
De regionale finales en het NK Schoolhandbal zijn afgelast.
 

Interlands Dames en Heren opgeschort
De Coronacrisis treft de hele wereld waardoor de Internationale Handbal Federatie (IHF) en de Europese Handbal Federatie (EHF) alle internationale wedstrijden tot 1 juni heeft geannuleerd. Er is hoop om de uitgestelde wedstrijden vanaf juni alsnog te spelen maar dat is afhankelijk van de nationale bonden, de beschikbaarheid van nationale selecties (denk aan reisverboden) en de nationale overheidsmaatregelen die per land uiteen lopen. Bij meer duidelijkheid communiceren we dat via onze website. Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

Supportdesk NOC*NSF in tijden van corona 
Bij de supportdesk van NOC*NSF zijn de laatste weken honderden corona gerelateerde vragen binnen gekomen van sporters, sportclubs, sportbonden en gemeenten. Veel van de terugkerende vragen en antwoorden zijn inmiddels geland op deze FAQ. Los daarvan zijn er altijd unieke situaties en bijzondere vragen. Met een inmiddels goed op het coronadossier ingewerkt team helpt NOC*NSF op deze manier verschillende mensen en organisaties in de sportsector op weg. We merken dat steeds meer sportclubs zich melden met vragen over alle beschikbare regelingen etc. Gedurende de coronacrisis ontlasten we indien gewenst graag. Deze service van NOC*NSF wordt tijdens de coronacrisis kosteloos aangeboden. 

Checklist voor verenigingen
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Mulier onderzoek gestart
Het Mulier Instituut is gestart met het verenigingsonderzoek om de impact van de coronacrisis zo goed mogelijk in kaart te brengen. Voor een goed beeld is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Hoe scherper dit beeld, hoe beter wij weten voor welk soort maatregelen we bij het Rijk en de gemeenten moeten pleiten. Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek.   

Rijksoverheid
Klik hier voor de algemene vragen over het Coronavirus en de maatregelen van de overheid. 

Mochten er aanvullende ontwikkelingen zijn, dan zullen wij die op onze website kenbaar maken. Mocht je een vraag hebben die nog niet beantwoord is hierboven, bel dan met het bondsbureau. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.