FAQ Coronaprotocol handbal

FAQ Coronaprotocol handbal

Update 24 juni:
Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Dat is een van de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet van woensdag 24 juni. Bekijk hier het nieuwe protocol. 

 

Operationeel plan jeugd tot en met 18 jaar

In het protocol staat niets over het wel/niet mogen overspelen van een bal in de jeugd tot en met 18 jaar. Wat is hierbij het voorschrift?

 • De jeugd tot en met 18 jaar mag overspelen met een bal.

Hoeveel sporters mogen er op een veld staan?

 • Per 1 juni geldt vanuit het NHV voor handbaltrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 jaar GEEN beperking in het aantal personen.

 

Operationeel plan vanaf 19 jaar

In het protocol staat niets over het wel/niet mogen overspelen van een bal. Wat is hierbij het voorschrift?

 • Iedereen mag overspelen met een bal. Zij moeten voorafgaand aan de training wel hun handen en de handbal desinfecteren

In het protocol stond dat keepers met handschoenen moesten keepen, maar dit staat er niet meer in. Mogen zij zonder handschoenen keepen?

 • Ja en zij moeten net als anderen hun handen desinfecteren voorafgaand aan de training.

In het protocol staan verschillende voorschriften over het aantal sporters dat in kleine groepen mag sporten. Mogen er nu 12 of 14 sporters op een heel veld staan?

 • De maximale groep sporters dat op een (beach) handbalveld mag trainen, bestaat uit 14 sporters op een gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar.

Een of meerdere kinderen uit het team (19 jaar en ouder) zijn 18 jaar of jonger. Wat wordt hierover geadviseerd?

 • Jeugd die zelf nog 18 jaar of jonger zijn, maar met de senioren meespelen, kunnen meedoen met hun eigen team. Dit kan mits zij zich houden aan het protocol vanaf 19 jaar. Zij kunnen echter ook bij aanwezigheid van een jonger team, meetrainen binnen de voor hun leeftijd gestelde voorschriften.

Een of meerdere personen uit een jeugdteam zijn 19 jaar of ouder. Wat wordt hierover geadviseerd?

 • Zij kunnen meedoen volgens het advies van de regering en het protocol, maar moeten 1,5 meter afstand bewaren

Er zijn maximaal 14 sporters op een veld mogelijk. Hoe zit dit bij een Beach Handball veld?

 • Maximaal 8 sporters zijn toegestaan op één Beach Handballveld. Als er twee of drie aaneengesloten Beach Handballvelden aanwezig zijn, blijft het maximumaantal 14 sporters.

 

Trainingsmateriaal/Oefenstof

Met alle voorzorgsmaatregelen moeten andere trainingsmethoden verzonnen worden die passen binnen het protocol. Kan het NHV mij hierbij helpen?

 • Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van trainingsstof dat past binnen de gestelde voorschriften van het protocol. Daarbij worden bijvoorbeeld oefeningen aangeboden die passen binnen de 1,5 meter afstand tussen spelers. Online kunnen al veel trainingen gevonden worden, klik hier voor trainingen voor de individuele sporter.

Veiligheid/borging

Hoe zijn de voorschriften met betrekking tot hygiëne?

 • Voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar dient iedereen zijn/haar handen én handballen te desinfecteren voorafgaand aan de training. Dit blijft ondanks de verruimde maatregelen in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar.

Douches en kleedkamers van de buiten sportlocaties kunnen per 15 juni weer opengesteld worden. 

Een handbal is door een persoon van 13 jaar of ouder aangeraakt met direct contact met het gezicht. Mag deze nog gebruikt worden?

 • Nee, deze handbal mag niet gebruikt worden totdat het ontsmet is met desinfecterend middel.

Wie is verantwoordelijk voor de hygiëne?

 • De vereniging is verantwoordelijk om desinfecterende middelen voor handen, maar ook voor ballen en materialen bij trainingen beschikbaar te stellen. Zij dienen ook om de voorschriften te delen met ouders, leden en trainers. Een coronaverantwoordelijke ziet er op toe dat de voorschriften worden nageleefd op de vereniging.

Er wordt gesproken in het protocol om een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld?

 • Een coronaverantwoordelijke is een persoon die vooraf, tijdens en na afloop van de training er op toeziet dat de voorschriften worden nageleefd. Deze verantwoordelijke (persoon) zorgt ervoor dat de maatregelen (omtrent een aantal) op onderstaande punten nageleefd worden:
  • Hygiëne: thuis douchen, aanwezigheid desinfecterende zeep, eigen bidons. Ballen tussen trainingen door reinigen met desinfecterend middel.
  • Afstand: geen aanwezige ouders, afstand van tenminste 1,5 meter van trainers en spelers en tussen spelers onderling (enkel tijdens de training vanaf 19 jaar.
  • Gezondheid: Mochten er twijfels zijn over ziekteverschijnselen met betrekking tot het virus aanwezig zijn bij een sporter, mag de coronaverantwoordelijke een sporter naar huis sturen.

Wat moet de vereniging doen als er een lid uit een team positief getest is op Corona en deze heeft meegetraind?

 • Volg dan dit protocol. 

Onze spelers hebben eigen handballen. Hoe dient de vereniging volgens de voorschriften te handelen met betrekking tot hygiëne?

 • Voor de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar dient iedereen zijn/haar handen én handballen te desinfecteren voorafgaand aan de training.

Onze spelers hebben geen eigen ballen, maar gebruiken ballen van de vereniging. Hoe dient de vereniging volgens de voorschriften te handelen met betrekking tot hygiëne?

 • Handballen van de vereniging mogen gebruikt worden, maar dienen gedesinfecteerd te worden tussen trainingen en na gebruik.

Mag een trainer met een bal de oefening voordoen?

 • Ja, maar hij mag dit enkel met een eigen bal doen.

Hoe kan een trainer zich aan de voorschriften houden?

 • Hij moet 1,5 meter afstand houden van de sporters en hij/zij alleen mag de trainingsmaterialen aanraken. Er mag geen direct fysiek contact zijn met de jeugd.

In het protocol wordt gesproken over een minimale bezetting van 1 trainer en eventueel 1 (para)medicus. Zijn dit dan maximaal 2 personen?

 • Er zijn maximaal 2 begeleiders aanwezig. Met de grootte van de groepen van maximaal 14 sporters wordt geadviseerd om maximaal 2 trainers aanwezig te laten zijn. Een hiervan mag een (para)medicus zijn.

In het protocol staan verschillende voorschriften over de uiterlijke aanwezigheid voorafgaand aan een training. Moeten sporters nu 15 of 10 minuten voorafgaand aan de training aanwezig zijn?

 • Het advies is om de sporters gedoseerd te laten komen zodat het verzamelpunt niet te druk is. Vanaf 15 minuten voor tijd is er genoeg ruimte voor eenieder om de accommodatie te betreden. Het kan helpen om met sporters een afspraak te maken wanneer ze komen, of op de grond te markeren hoe groot de afstand tussen de sporters moet zijn.
 • Een ander advies is om de trainingen niet op dezelfde tijdstippen te laten starten. Met verschillende begin- en eindmomenten, kunnen sporters gedoseerd de accommodatie betreden en verlaten.

Op welke manier kan de vereniging het protocol duidelijk maken op de sportaccommodatie?

 • Er zijn veel voorbeelden en informatieborden aanwezig van NOC*NSF. Deze kunnen gedownload, uitgeprint en opgehangen worden. Je kan dit via de website van NOC*NSF vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol