Protocol verantwoord sporten per 1 juli

Protocol verantwoord sporten per 1 juli

Door de versoepeling van de maatregelen voor alle doelgroepen, mogen we naast buiten sporten per 1 juli ook binnen sporten. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid? Wij helpen je graag verder.

Protocollen 
Het NHV heeft naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 24 juni samen met andere sportbonden en NOC*NSF de eerder gepubliceerde protocollen herzien, waarbij handbal in alle vormen – binnen de door de kabinet gestelde richtlijnen – per 1 juli weer mogelijk is.  

In het algemeen landelijk protocol voor de gehele sport is binnensport toegevoegd.

Op naar het nieuwe seizoen! 
We zijn erg blij dat deze stap gezet wordt zodat we geleidelijk op kunnen bouwen richting het spelen van wedstrijden in het nieuwe seizoen. In de praktijk zal lang niet iedereen vanaf 1 juli de zaal in gaan. We horen ook geluiden van clubs die de eerste periode in augustus/ september (deels) buiten blijven trainen. Goed om hier binnen je club over na te denken en met elkaar keuzes in te maken.  

Gebruik protocol  
NOC*NSF heeft namens de sportbonden via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) alle gemeenten geïnformeerd over het aangepaste algemeen landelijk protocol. De verdere uitwerking en afspraken kunnen nu door aanbieders lokaal in overleg met de gemeente en de exploitant van de accommodatie worden gemaakt.  
 
Beschikbare protocollen 
Landelijk protocol voor de sport 

Aanvullende tips met betrekking tot ventilatie en hygiëne  
In het landelijke protocol staan maatregelen genoemd die genomen moeten worden met betrekking tot ventilatie en hygiëne. Voordat je start met handbal is het belangrijk om bij de beheerder/eigenaar van de accommodatie navraag te doen of het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en daarbij globale uitleg te vragen hoe het gebouw is gebouwd in relatie tot ventilatie en op welke wijze eventueel gezorgd kan worden dat de ventilatie in orde is. Als de ventilatie niet in orde is, dan kan er op die sportlocatie nog niet gestart worden. Goed om hierin mee te nemen is dat ventilatie alleen werkt als er lucht wordt ingebracht en afgezogen; als er ramen/deuren opengezet dienen te worden moet je daarom altijd aan twee kanten iets openzetten. Bij het openzetten van ramen/deuren, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, bestaat de kans dat de vloer glad wordt en daarmee het risico op blessures (te) groot wordt. Mogelijk kan voor intensievere delen van de training zoals een conditietraining uitgeweken worden naar buiten naar bijvoorbeeld een grasveld naast de sporthal.  

Overleg tevens met de beheerder/eigenaar van de accommodatie op welke wijze er voorzien wordt in de hygiëne maatregelen en wat er van jullie als huurder verwacht wordt. De exploitant zal naar verwachting voorzien in het handen wassen vooraf en na afloop van het sporten via handen was punten en/ of desinfect. Voor jullie als huurder wordt waarschijnlijk verwacht dat je de sportmaterialen die je gebruikt na iedere training zelf reinigt. Zorg dat de sportmaterialen door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd. 

Communicatiemiddelen 
Als vereniging kan je gebruik maken van de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn gesteld door NOC*NSF aangezien meerdere sporten samenkomen binnen dezelfde sporthal. Ga op zoek naar een samenwerking met andere sportverenigingen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor iedereen!  

Communicatiemiddelen NOC*NSF

Sportkantines per 1 juli 
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zetten. 
Bij het openstellen van je sportkantine per 1 juli is het van belang om de regels van de Rijksoverheid in acht te nemen en de protocollen op van Koninklijke Horeca Nederland op te volgen. 

Bekijk hier de checklist kantines en overige hulpmiddelen 

Wat te doen als er een besmetting wordt geconstateerd binnen je vereniging? 
Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid; zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af dat als iemand die getraind heeft klachten krijgt die bij Corona horen diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve test treedt het protocol van de GGD in werking waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Zorg dat je als club de communicatielijnen vooraf met de trainers afstemt (wie informeert wie en wanneer).  

Heb je vragen? 
Mocht je bij het maken van de afspraken met je gemeente vragen hebben of vastlopen of algemene vragen hebben over de toepassing van het protocol kun je contact opnemen met informatie@handbal.nl.