Klevende middelen

Klevende middelen update 23 januari 2018

Met ingang van seizoen 2017-2018 is het bestuur conform artikel 11, tweede lid van het Wedstrijdreglement,  akkoord gegaan met het voorstel om naast de BENE-league, eredivisie ook in de landelijke A jeugddivisies geen verbod op klevende middelen toe te staan. Met ingang van seizoen 2018-2019 vindt er een uitbreiding van dit besluit plaats naar de 1e divisie met dien verstande dat er voor de huidige verenigingen, acterend in deze klasse indien nodig nog maximaal een jaar dispensatie verleend zal worden. Voor nieuw toetredende verenigingen geldt deze dispensatie niet.

Artikel 11 lid 2 luidt als volgt:
“Het verbod op het gebruik van klevende middelen geldt niet voor internationale wedstrijden en voor door het Bondsbestuur aangewezen wedstrijden. In door het Bondsbestuur aangewezen wedstrijden is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van een zaal en accommodatie waar geen verbod op het gebruik van klevende middelen is opgelegd.”

Dit impliceert dat de thuisspelende vereniging in door het Bondsbestuur aangewezen in aangewezen divisies verantwoordelijk is voor het beschikbaar hebben van een zaal en accommodatie waar het gebruik niet verboden is. Dat teams desalniettemin geen hars willen gebruiken tijdens een aangewezen wedstrijd is een eigen keus maar doet niets af aan voornoemde verantwoordelijkheid. In het geval een van deze teams gebruik wil maken van klevende middelen mag dit niet worden tegengeworpen door een verbod van de zaalbeheerder.