Wijzigen wedstrijd

Inmiddels is de module actief voor het wijzigen van wedstrijden in de breedtesport door de verenigingen zelf in Sportlink Club. Alle verenigingen dienen hier voortaan gebruik van te maken bij het wijzigen van wedstrijdgegevens i.p.v. het wijzigingsformulier op onze site. Dit geldt alleen voor wedstrijden in de breedtesport, in de wedstrijdsport kan er in principe niet zo maar verplaatst worden.

Verzoeken voor de wedstrijdsport dienen na overleg en goedkeuring met de betrokken competitiemedewerker en tegenstander nog wel via het wijzigingsformulier aangevraagd te worden met daarbij de reden van de wijziging. (NB. divisies/klassen zijn wedstrijdsport, poules zijn breedtesport)

Deze nieuwe optie is te vinden in Sportlink Club onder wedstrijdzaken > wedstrijden plannen. (onderstaand de linken naar de handleidingen van Sportlink)

Na goedkeuring van de tegenstander zal het verzoek nog bevestigd moeten worden door het NHV.

Bij akkoord van competitiezaken zal de wedstrijdwijziging direct verwerkt zijn in Sportlink Club en de HandbalNL app, bij afwijzing zal de wedstrijd blijven staan als oorspronkelijk vastgesteld.

De secretaris ontvangt een e-mail als:

  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft gedaan
  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft goedgekeurd
  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft ingetrokken
  • de tegenstander een wijzigingsverzoek heeft afgekeurd
  • de bond het verzoek heeft bevestigd

Wanneer er bij Communicatieregels wedstrijdwijzigingen is ingesteld dat meerdere personen deze e-mails moeten ontvangen, dan krijgen deze personen ook de betreffende berichten.

Toevoegen verzoek: het indienen van een verzoek tot verplaatsing door de aanvragende vereniging: https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062725-knbsb-knvb-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging

Verwerken verzoek: het goedkeuren of afwijzen van een verzoek tot verplaatsing door de vereniging aan wie het verzoek is gedaan: https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062723-knbsb-overzicht-wijzigingsverzoeken

Beheer communicatie: hier kan ingesteld worden welke personen een email bericht moeten ontvangen als er een verzoek tot wedstrijdwijziging is ingediend: https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062724