Leveringsplicht

Sinds 2012 kennen we binnen het NHV een scheiding tussen wedstrijdsport en breedtesport. Bij deelname aan de wedstrijdsport is het vanaf dat moment verplicht gesteld om voor elk deelnemende team een bondsscheidsrechter te leveren.

Sinds de eenwording zijn we met deze verplichting coulant omgegaan. We hebben verenigingen gestimuleerd om scheidsrechters op te leiden en te werven. Waar gewenst hebben we samen met verenigingen beleidsplannen arbitrage gemaakt. Helaas zien we nog altijd een groot tekort aan scheidsrechters. Praktisch gevolg is dat we te maken hebben met een tekort van ca. 60 scheidsrechters per weekend. Ook zien wij dat er bij veel verenigingen nog weinig beweging is om scheidsrechters op te leiden of te werven. Er is in de afgelopen jaren geen verbetertraject gestart en veel verenigingen hebben nog altijd een scheve verhouding tussen de deelname aan de wedstrijdcompetitie en de levering van scheidsrechters.

Vergroten van de verantwoordelijkheid en verandering van de leveringsplicht.

Vanaf het seizoen 2017/2018 gaan we over op een flexibelere wijze van aanwijzing.

Komend seizoen worden de wedstrijden in de wedstrijdsport op het niveau 1e en 2e klasse, Topklasse en B- en C divisie aangewezen op verenigingsnaam. De bezetting van deze wedstrijden zijn voortaan verantwoordelijkheid van de vereniging (Voorbeeld; Vereniging A speelt tegen vereniging B en Vereniging C wordt aangewezen als scheidsrechter. Vereniging C heeft dan de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gekwalificeerde scheidsrechter).

Actief zijn in de wedstrijdsport betekent dat je als vereniging over voldoende scheidsrechters moet beschikken om deze wedstrijden te bemensen.  We verwachten een grotere bereidheid van verenigingsscheidsrechters (die beschikken over het juiste diploma) om zich op te geven als verenigingsbondscheidsrechter en enkele keren per jaar buiten de deur te fluiten. Voor elk team in de wedstrijdsport kan een vereniging maximaal 10 wedstrijden op verenigingsnaam toegewezen krijgen. Naast de indeling op verenigingsnaam blijven wij NHV bondsscheidsrechters die nu als solist uitkomen, in deze klasse inzetten.

Het NHV neemt de taak op zich om de wedstrijden in de hogere klassen (vanaf de Hoofdklasse tot en met de eredivisie/BENE-League) van gekwalificeerde NHV bondsscheidsrechters te voorzien. Wij gaan een directe relatie aan met deze scheidsrechters en maken afspraken over inzetbaarheid, doorgroei, bijscholing, enz. We zorgen ervoor dat ze op het juiste niveau worden ingezet. Wanneer een NHV bondsscheidsrechter voor aanvang van een seizoen zich verplicht aan het fluiten van minimaal 10 wedstrijden in de wedstrijdsport, krijgt de vereniging voor één team minder wedstrijden op verenigingsnaam aangewezen.