VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 28 april)

Wat zijn de huidige maatregelen?

De huidige maatregelen voor de sport zijn:

 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, ook van buitensportaccommodaties.
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan met maximaal vier personen in de buitenlucht, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen in teamverband trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld bij de senioren vanaf 27 jaar. Voor topsporters gelden uitzonderingen.

 

 

Trainingen en wedstrijden

Zijn competities, toernooien en wedstrijden toegestaan?

Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Er gelden uitzonderingen voor topsporters en topsportcompetities.

Personen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams binnen de 1,5 meter sporten, maar alleen bij de eigen sportclub. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties. 

Iedereen vanaf 27 jaar mag onder voorwaarden in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand sporten.

Onder de huidige maatregelen zijn toernooien alleen mogelijk met leden van de eigen vereniging.

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Personen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams binnen de 1,5 meter sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.  Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.

Ben je 27 jaar of ouder dan mag onder voorwaarden in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand gesport worden. De afzonderlijke groepen van vier personen mogen daarbij niet mengen. 

Zijn er specifieke regels voor de groepen van maximaal vier personen?

Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder. 

De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.

Mogen groepjes van vierspelers trainen met afwisselend schieten op de keepers (die samen een eigen groepje vormen)?

Dat mag alleen wanneer keeper vast onderdeel is van een groepje van vier; er mag dus niet gerouleerd worden.

Geldt de maximale groepsgrootte na het sporten ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Mag een volwassen trainer aanwezig zijn bij trainingen van personen tot en met 26 jaar?

Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie hoeven zich tijdens het sporten niet aan de groepjes van maximaal twee te houden (vanaf 3 maart geldt dit voor iedereen tot en met 26 jaar). Het is daarbij toegestaan dat er een of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dat aantal zo laag mogelijk te houden.

Trainers moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. 

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

 

Corona binnen een team/vereniging

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Alle sporten zijn toegestaan mits er voldaan kan worden aan de maatregelen!

 

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte. Het dragen van een mondkapje geldt niet voor buitensportaccommodaties. 

Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

Moeten de spelers op een wisselbank een mondkapje dragen?

Nee, het plaatsnemen op de wisselbank is een onderdeel van de sportbeoefening. Het dragen van een mondkapje is dan niet verplicht.

Moet een trainer, coach, begeleider of instructeur een mondkapje dragen tijdens het geven van een les, training of instructie in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Moet een scheidsrechter een mondkapje dragen?

Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Moet een tijdwaarnemer / wedstrijdsecretaris een mondkapje dragen?

Ja, het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor de eventueel aanwezige wedstrijdondersteuning.

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.
 • Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Zit u met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal 4 personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als u met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit.

Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

 

Sportaccommodatie en kantine

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging? 

In eerste instantie ben je als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Optie Wijs hiervoor is om bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan te wijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Vanaf 29 september 18.00 uur geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Zowel binnen als buiten. Zowel op professioneel- als amateurniveau.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werk?

In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Mogen de terrassen bij de sportaccommodaties open vanaf 28 april?

Nadat sporters klaar zijn met sporten wordt men publiek. En publiek is op dit moment niet toegestaan om de drukte op de sportaccommodaties te beperken. Men mag dus na afloop van het sporten niet op een terras gaan plaatsnemen en derhalve zijn de terrassen bij sportkantines gesloten.

Indien er evenwel sprake is van een sportaccommodatie met een professionele ondernemer met volledige horecavergunning adviseren wij om in overleg te treden met de lokale overheid om het terras wel open te stellen conform de geldende voorwaarden de Rijksoverheid

Is de afhaalfunctie bij de sportaccommodaties toegestaan?

De afhaalfunctie is toegestaan.

Wat is de definitie van horeca en van sportkantine? 

De sportkantines vallen onder de bepalingen van ‘overige horeca’ van de Routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. De vraag of een voorziening een restaurant of overige horeca is, speelt voor iedere uitbater. Daarover moet de uitbater dus altijd met lokaal gezag overleggen. 

Toeschouwers

Mogen ouders naar trainingen of wedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

Wie mogen wel aanwezig zijn in de sportaccommodatie?

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen of wedstrijden mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

 

 

Verenigingsactiviteiten

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is de komende weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten. 

 

Scheidsrechters

Een overzicht van veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier

 

Financien

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

Ja, er is een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO) en voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS). Ook is het mogelijk om via Stichting waarborgfonds sport een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen.

Waar vind ik meer informatie over deze steunmaatregelen?

Alle informatie is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier