VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 7 juni)

Overzicht geldende maatregelen:

 • Volwassenen  mogen vanaf 5 juni weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Handballen kan dus weer in teamverband voor alle leden van het NHV. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Kleedkamers en douches op de sportaccommodatie mogen weer open. Ook de sportkantines mogen onder voorwaarden weer open.
 • Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht.
 • Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Ook hierbij is publiek nog niet toegestaan.

 

Huidige maatregelen

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?

Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan.

Zijn toernooien toegestaan?

Zolang het toernooi geen karakter van een evenement krijgt, is het toegestaan. Voor sporters vanaf 17 jaar mag dit alleen met teams van de eigen club.

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Er mag binnen en buiten weer gesport worden in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. Groepslessen zijn weer toegestaan. 

Geldt voor binnensporten een reserveringsverplichting?

Ja, sportscholen hanteren daarvoor hun reserveringssystemen. Voor de sportclubs volstaan de overzichten van de trainingsschema’s.

Zijn er specifieke regels voor tweetallen bij het binnensporten?

Er mag binnen en buiten weer gesport worden in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. Groepslessen zijn weer toegestaan. 

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. 

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

De kleedkamers en douches zijn geopend.

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werk?

In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

 

Publiek & rij-ouders

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

 Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, maar wel op het terras of in de sportkantine plaatsnemen. 

Mag een volwassen trainer aanwezig zijn bij trainingen van kinderen en jeugd die vallen onder de juniorencompetities?

Het is toegestaan dat er een of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dat aantal zo laag mogelijk te houden. Trainers moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen, tenzij dat voor de sportbeoefening niet haalbaar is.

Ik rijd mijn kind naar een training. Mag ik blijven kijken?

Nee. 

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot we weer terugrijden, ben ik dan een toeschouwer?

Ja, rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders zoveel  mogelijk te beperken. 

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt sinds 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

Nee.

Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte

 Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie?

Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten.

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm.

Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Moet een scheidsrechter een mondkapje dragen?

Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Moeten de spelers op een wisselbank een mondkapje dragen?

Nee, het plaatsnemen op de wisselbank is een onderdeel van de sportbeoefening. Het dragen van een mondkapje is dan niet verplicht.

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Zit u met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal twee personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als u met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit.

Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Moet een trainer, coach, begeleider of instructeur een mondkapje dragen tijdens het geven van een les, training of instructie in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd.

Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Besmetting bij de vereniging

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Kan mijn sportbond regelen dat een of meerdere van mijn spelers worden getest?

Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

 

Trainingen

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassenen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

Mag ik (vanwege mijn leeftijd of werk) training geven?

Risicogroepen: het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op of in de sportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Zorgmedewerker: Zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan andere. Echter zijn er ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling. Als je gewoon buiten de zorginstelling mag functioneren dan kan het wellicht ook in deze groep. Kortom, we raden je aan dit na te gaan bij je zorginstelling.

 

Verenigingsactiviteiten

Kunnen er bestuursvergaderingen en bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is dicht. Onder de huidige maatregelen vinden vergaderactiviteiten online plaats. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan dagelijkse instructie coronacoördinatoren, opleidingen of cursussen, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten. 

Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

Zijn sportkampen toegestaan?

Daarvoor verwijzen wij naar dit protocol.

 

Accommodatie

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij mijn vereniging?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Mogen kleedkamers en douchegelegenheden helemaal open per 5 juni?

Per 5 juni mogen de kleedkamers en douches weer mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.

Wees alert op legionella!!

In veel gevallen zullen de douches niet zijn gebruikt. Let dus nu ook het voorkomen van legionellabesmetting. Komt het warme water op het sportcomplex uit een grote warmwaterinstallatie zoals een boiler? Dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om besmetting met legionella tegen te gaan. Spoel om dezelfde reden de leidingen door met water op een temperatuur van minimaal 80 graden, nadat de accommodatie een lange periode niet is gebruikt, zoals nu het geval is. Nog enkele tips voor het voorkomen van vermenigvuldiging van legionella:

  • Zorg ervoor dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 60 graden is.
  • Voorkom dat water lang in een systeem blijft, zoals via een automatische spuivoorziening.
  • Voorkom ook stilstand van water in een systeem

Welke adviezen zijn er m.b.t. het schoonmaken van de toilet-, douche, kleedkamers en overige algemene ruimten en gangen?

We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

Mag ik buiten een overkapping of tent plaatsen om zodoende droog te kunnen sporten?

Ja, buiten is het mogelijk een afdak te creëren en daaronder te sporten. Indien de tent volledig gesloten is, valt dit onder een binnenaccommodatie. Hou dus altijd het grootste gedeelte open.

 

Sportkantines

Mogen de terrassen bij de sportaccommodaties open?

Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Zie ook hier. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als  op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan.

Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden

Is de afhaalfunctie bij de sportaccommodaties toegestaan?

De afhaalfunctie is toegestaan.

Wat is de definitie van horeca en van sportkantine? Wat met horecagelegenheden zoals bijv op de golfbanen, havens en in tenniscentra?

De sportkantines vallen onder de bepalingen van ‘overige horeca’ van de Routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. De vraag of een voorziening een restaurant of overige horeca is, speelt voor iedere uitbater. Daarover moet de uitbater dus altijd met lokaal gezag overleggen. De verwachting is dat de Rijksoverheid nog met een definitie komt voor de categorie ‘restaurant’.

 

Scheidsrechters

Ik was scheidsrechter bij een wedstrijd en achteraf blijkt dat een van de spelers positief getest is op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Je hoeft als scheidsrechter dus waarschijnlijk niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar mogelijk de afstand bewaakt, loop je ook weinig risico.

Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

Een overzicht van alle veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier

 

Financien

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

Ja, er is een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO) en voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS). Ook is het mogelijk om via Stichting waarborgfonds sport een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen.

Waar vind ik meer informatie over deze steunmaatregelen?

Alle informatie is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier