VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 17 januari)

NOC*NSF heeft een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld om de sport veilig te laten verlopen. Kijk hier voor het protocol.

Huidige maatregelen

Mag er worden gesport op binnen- en buitensportaccommodaties?

Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient er wel rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstand die verplicht is als die de sportbeoefening niet in de weg staat.

Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs vereist, bij de buitensport geldt dat voor bepaalde voorzieningen binnen. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten, en voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties. 

Onderlinge wedstrijden zijn binnen en buiten toegestaan binnen de eigen sportvereniging. Publiek is niet toegestaan en de sportkantines zijn alleen geopend voor afhaal.

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen voor de sport op de website van de Rjksoverheid.

 

Zijn er aandachtspunten voor onderlinge wedstrijdjes?

Het spelen van onderlinge wedstrijdjes op de club (sportaccommodatie) is wel toegestaan. Er wordt verzocht deze activiteiten niet uit te laten groeien tot complete toernooien.

Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?

Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?

Ja, kleedkamers, douches en toiletten zijn toegankelijk. Voor sporters van 18 jaar geldt wel de verplichting van een coronatoegangsbewijs.

 Sporters van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie.

Hoe moet de leeftijd voor jeugdteams worden geïnterpreteerd?

De leeftijdsgrenzen kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: alle spelers in teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

Is de 1,5 meter afstand een verplichting?

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

De 1,5 meter is verplicht, tenzij dit niet mogelijk is voor de sportbeoefening.

Moet een trainer/instructeur en arbiter/jurylid een mondkapje dragen tijdens de training en/of wedstrijd?

Tijdens het sporten geldt voor trainer, instructeur en arbitrage dat zij geen mondkapje op hoeven. Voor een jurylid bij onderlinge wedstrijden geldt dat waar het kan 1.5m afstand moet worden gehouden. Als afstand houden niet lukt, dan moet een jurylid een mondkapje dragen, tenzij dit het functioneren belemmert.

LET OP: Het dringende advies is om wel een mondkapje te dragen om jezelf te beschermen.

  Coronatoegangsbewijs

  Is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk om op een buitensportaccommodatie te sporten?

  Nee, onder de huidige maatregelen is dat niet van toepassing. 

  Voor de binnenruimtes van buitensportaccommodaties is voor sporters ouder dan 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht, voor iedereen van 13 jaar en ouder is daarnaast het dragen van een mondkapje verplicht.

  Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?

  Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen. 

  Zijn personen die een opleiding volgen tot bijvoorbeeld scheidsrechter of trainer-coach uitgezonderd van de CTB-plicht?

  De CTB-plicht in publieke binnenruimten van sportlocaties geldt alleen voor het daar aanwezige publiek. Onder publiek verstaan we personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen (artikel 1.1 Trm).

  Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting, artikel 58ra achtste lid Wpg. Personen die een opleiding of cursus volgen tot bijvoorbeeld trainer of scheidsrechter zullen veelal dit doen in het kader van (al dan niet tegen betaling) (vrijwilligers)werk en daarmee uitgezonderd zijn van de CTB-plicht.

  Geldt de CTB-plicht ook voor spelers/speelsters in topcompetities?

  Er is een wettelijke uitzondering voor professionele sporters. Bij topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig. In de handbalsport geldt dit voor de teams uitkomend in de BENE-League en Eredivisie. 

  Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?

  Rijouders die jonge sporters vervoeren omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen

  Geldt een ouder/begeleider van een sporter met een beperking die hulp nodig heeft om te kunnen sporten ook als begeleider/vrijwilliger en is die dus niet CTB-plichtig?

  Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

  Moeten we een vertrouwd lid, die meerdere malen per week gebruik maakt van de sportlocatie, telkens opnieuw vragen om het CTB?

  Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB. Indien gebruik wordt gemaakt van polsbandjes die per dag werken, dan is dat een werkwijze die geaccepteerd wordt.

  Waar vindt de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) plaats?

  Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.  Controleren op CTB kan op sommige momenten extra drukte opleveren. Anticipeer hierop door extra capaciteit in te zetten voor een vlotte afhandeling en doorstroming. Instrueer bezoekende teams vooraf over controle en toegang.       

  Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

  Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

  De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

  • De eerste letter van de voornaam; en/of
  • De eerste letter van de achternaam; en/of
  • De geboortedag; en/of
  • De geboortemaand.

  Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

  • De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
  • de scanner groen kleurt; en
  • het ID overeenkomt; en
  • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

  CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig. Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

  Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?

  Er is geen standaardantwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar en duidelijke afspraken maakt. In geval van de buitensportaccommodatie zal er vaak sprake zijn van een controle door de vereniging. In geval van een binnensportaccommodatie in principe ook, uitgezonderd de situatie waarin de beheerder die taak kan uitoefenen.

  Wat te doen in geval van weerstand bij de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

  Maak duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB (ga niet in discussie en schakel handhaving in indien noodzakelijk).

  Wij hebben onvoldoende spelers voor onze wedstrijd i.v.m. het ingevoerde coronatoegangsbewijs. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

  Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. het coronatoegangsbewijs.

  Wij hebben onvoldoende spelers voor ons team om de competitie te vervolgen. Welke stappen kunnen wij ondernemen?

  Lees hier meer over de procedure voor het vervolgen van de competitie i.v.m. het coronatoegangsbewijs.

   

  Sportkantine

  Is de sportkantine en het terras toegankelijk?

  Nee, het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Het dragen van een mondkapje is daarbij binnen wel verplicht voor sporters van 13 jaar en ouder.

   

  Eventuele besmetting bij de vereniging

  Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

  Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. Corona.

  Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

  In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! 

  Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

  In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  Kan het NHV regelen dat een of meerdere van mijn spelers worden getest?

  Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

   

  Trainingen

  Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

  We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

  Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

  Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

  Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

  In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

   

  Scheidsrechters

  Vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs wil ik een geplande wedstrijd niet fluiten. Wat moet ik doen?

  Je kunt je afmelden voor deze wedstrijd. Vul hiervoor dit formulier in.

  Je dient je voor alle wedstrijden apart af te melden via het formulier. In de HandbalNL App ontvangen je een melding zodra de wedstrijd is afgemeld door het bondsbureau.

  Vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs wil ik voorlopig geen wedstrijden fluiten. Wat moet ik doen?

  Je dient alle speeldata te blokkeren via de verhinderingen in de HandbalNL App. Op deze manier kunnen wij er voor zorgen dat je voorlopig niet op nieuwe wedstrijden wordt aangesteld.

  Heeft een scheidsrechter de bevoegdheid iemand te weigeren tot een wedstrijd i.v.m. de CTB?

  Nee, de bevoegdheid om iemand toegang tot de locatie te weigeren ligt bij degenen die de CTB controle bij de ingang uitvoeren (thuisspelende vereniging of eigenaar/beheerder van de accommodatie).

   

  Een overzicht van alle veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier

   

  Financiën

  Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

  Op dit moment heeft de sport te maken met de nodige beperkingen, net als andere sectoren. Het kabinet stelt daarom weer een aantal generieke steunmaatregelen in werking, zoals de NOW en de TVL. Het is nog niet bekend wanneer de loketten hiervoor opengaan, mogelijk nog dit jaar. Houd voor het laatste nieuws de website van de Rijksoverheid in de gaten.

  Daarnaast wordt ook aan maatregelen specifiek voor de sport gewerkt. Er komt een regeling ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij sportevenementen geen publiek mag zijn, maar ook de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19), de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) en de SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) komen weer terug. Na de jaarwisseling wordt duidelijk hoe de regelingen er precies uit komen te zien en wanneer de loketten geopend worden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij daar op deze plaats over berichten.

  Waar vind ik meer informatie over deze steunmaatregelen?

  Alle informatie is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

  -> Bekijk hier een actueel overzicht van de financiële regelingen voor sportverenigingen

  Maak de handbalsport van dichtbij mee!

  Klik hier