Veelgestelde vragen Corona (18 augustus)

 

Waarom geldt in de reguliere maatschappij overal 1,5 meter en mag er wel gesport worden?

Vanaf 1 juli heeft de overheid het sporten voor alle leeftijden vrij gegeven, zonder afstandsbeperking. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Lees hier meer informatie van de overheid betreffende het sporten.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de competitie afdeling van het NHV via competitie@handbal.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

In het speelweekend zelf geldt een aangepaste procedure.

Wanneer je als team in het weekend zelf in de problemen komt omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden ga je als volgt te werk.

Wedstrijdsport
Een in Sportlink geregistreerde verenigingsfunctionaris van de vereniging neemt telefonisch contact op met:

 • Het noodnummer 026-7071434 waarna eventueel in overleg besloten kan worden niet af te reizen naar de wedstrijd. De bond informeert tegenstander en scheidsrechters.
 • De thuisspelende vereniging informeert de accommodatie indien nodig. De aangewezen scheidsrechter dient de wedstrijdstatus op afgelast te zetten, door in het DWF op de drie puntjes rechtsboven in de balk naast Wedstrijdformulier te klikken.
 • Je vult het volgende formulier inhttps://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-wedstrijdsport-wegens-coronavirus/

Breedtesport
Voor teams (thuisspelende vereniging vult in) in de breedtesport is er onderstaand formulier.
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavirus/

Hoe vind ik de contact gegevens van mijn tegenstander?

Contactgegevens van alle verenigingen zijn inzichtelijk in Sportlink Club

onder Vereniging > adresboek > verenigingsfunctionarissen > selecteer district > zoek vereniging > klik op vergrootglas.

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in “oranje” gebieden in het buitenland?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied in het buitenland. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de competitie afdeling van het NHV via competitie@handbal.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.

Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het verplaatsen van wedstrijden?

Er zijn veel mogelijkheden om zelf in onderling overleg met je tegenstander wedstrijden te verplaatsen. Maak – indien nodig – gebruik van deze ruimte en verleen zoveel mogelijk medewerking aan elkaar met betrekking tot verzoeken om wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie.

Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg worden verplaatst. Wel gelden hiervoor een aantal voorwaarden.

De voorwaarden en meer informatie over het verplaatsen van wedstrijden vind je hier.

In exceptionele gevallen kan er, voor nader overleg, contact worden opgenomen worden met de competitiemedewerker van uw regio via competitie@handbal.nl

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?

Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de competitie afdeling van het NHV via competitie@handbal.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.

Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de tegenstander klachten heeft?

We gaan er te alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. We adviseren om altijd het overleg te zoeken met de tegenstander. Op het moment dat het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het geding is kan er besloten worden om te stoppen. Op basis van de privacy-wetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of negatieve corona test op te eisen. De wedstrijd zal dan behandeld worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle betrokkenen conform het tuchtreglement een verklaring in te zenden.

Besluit je met elkaar de wedstrijd niet aan te vangen, dan valt de wedstrijd onder de categorie verplaatsen wedstrijden. Teams (thuisspelende vereniging vult in) in de wedstrijdsport moeten hiervoor het volgende formulier invullen. https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-wedstrijdsport-wegens-coronavirus/

Voor teams (thuisspelende vereniging vult in) in de breedtesport is er onderstaand formulier.
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavirus/

Moeten reservespelers en andere stafleden ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de reservebank?

Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de wisselbank. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de bank plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?
 
Er gelden op dit moment vanuit de KNGF (zie richtlijn) op dit moment geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers zolang de desbetreffende speler of arts/ fysiotherapeut geen corona gerelateerde klachten heeft.
 
Moeten we bij een time-out / rustmoment / groepshug afstand houden?
 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Hou je hier altijd aan!

 

Welke regels en richtlijnen gelden er voor kantines, verenigingsgebouwen en terrassen?

Sportkantines, verenigingsgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:

 • Reserveren
 • Gezondheid checken
 • Placeren
 • Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
 • Volledige naam
 • Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en contactonderzoek

Bekijk hier het volledige protocol van de KHN of lees er hier meer over in het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF.

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging? 
 
In eerste instantie ben je als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Optie Wijs hiervoor is om bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan te wijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!

 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Sporters waarbij de wedstrijd afgerond is, en die op de accommodatie blijven, vallen daarna onder toeschouwers.

Voor binnen geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 100 bezoekers te ontvangen zonder reservering en gezondheidscheck. Er moet wel geplaceerd worden.  Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden, tenzij deze 12 jaar of jonger zijn. 
Verwacht je binnen meer dan 100 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is naast placering ook reservering en gezondheidscheck verplicht.

Verwacht je binnen meer dan 100 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Lees hier meer informatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

Update maandag 21 september

Vervolg aanscherping corona maatregelen, stand van zaken.

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht.  De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. 

Er zijn 3 maatregelen afgekondigd:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is daarom op dit moment nóg steeds: 

 • Zorg ervoor dat er altijd een corona-coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)
 • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Kan je uitsupporters weigeren voor een wedstrijd.

Wanneer een wedstrijd toegankelijk is voor publiek is het niet mogelijk uitsupporters te weigeren.
in het wedstrijdreglement artikel 6 staat daarover het volgende. 

Artikel 6 – Verplichte vrije toegang

De thuisspelende vereniging is verplicht bij het organiseren van wedstrijden vrije toegang te verlenen aan:
a. elk bezoekend team tot een maximum van 25 personen per team;
b. de scheidsrechter, de secretaris, de tijdwaarnemer, de aangewezen scheidsrechterrapporteur en de bondswaarnemer, ieder al dan niet vergezeld door maximaal één persoon.
De vrije toegang als bedoeld in dit artikel wordt verleend voor de gehele accommodatie, voor zover de thuisspelende vereniging daartoe ook toegang heeft.

Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt dat zij ook in de kleedkamer onderling 1,5m afstand van elkaar houden. Omdat dit uiteraard gevolgen heeft voor de capaciteit van de kleedkamers zijn er de volgende tips/adviezen:

 • Spreid wedstrijden en trainingen door te kiezen voor een ander aanvangstijdstip of wedstrijddag.
 • Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de training/wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en doucheruimte.
 • Maak binnen het team afspraken over hoe lang spelers voor- en na afloop van de training/wedstrijd gebruik mogen maken van de kleed- en doucheruimte.
 • Indien mogelijk; maak voor één team gebruik van meerdere kleedkamers.
 • Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie. Dit advies geldt zeker voor pupillen en overige thuisspelende teams.
 • Verzoek iedereen (o.a. ouders) om de kleed- en doucheruimte niet te betreden als dit niet noodzakelijk is.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere handbalactiviteiten?

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

Welke adviezen zijn er met betrekking tot het schoonmaken van de toilet-, douche- en kleedruimtes, overige algemene ruimtes en wisselbank op een sportaccommodatie?

We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als na de wedstrijd blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus?

Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf thuis.

.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier