VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 24 november)

NOC*NSF heeft een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld om de sport veilig te laten verlopen. Kijk hier voor het protocol.

Coronatoegangsbewijs

Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk?

Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.

Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?

Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen. 

Geldt de CTB-plicht ook voor spelers/speelsters in topcompetities?

Er is een wettelijke uitzondering voor professionele sporters. Bij topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig. In de handbalsport geldt dit voor de teams uitkomend in de BENE-League en Eredivisie. 

Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?

In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen. 

Geldt een ouder/begeleider van een sporter met een beperking die hulp nodig heeft om te kunnen sporten ook als begeleider/vrijwilliger en is die dus niet CTB-plichtig?

Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

Moeten we een vertrouwd lid, die meerdere malen per week gebruik maakt van de sportlocatie, telkens opnieuw vragen om het CTB?

Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB. Indien gebruik wordt gemaakt van polsbandjes die per dag werken, dan is dat een werkwijze die geaccepteerd wordt.

Wanneer gaat de maatregel van het CTB in?

Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Is de 1,5 meter afstand een verplichting?

Vanaf woensdag 24 november is iedereen boven de 18 jaar weer verplicht de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen tot andere volwassenen en tot kinderen ouder dan 13 jaar. Jeugd van 13 tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden en kinderen jonger dan 12 ook niet tot elkaar en tot volwassenen. De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is en ook niet als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Waar vindt de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) plaats?

Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.  Controleren op CTB kan op sommige momenten extra drukte opleveren. Anticipeer hierop door extra capaciteit in te zetten voor een vlotte afhandeling en doorstroming. Instrueer bezoekende teams vooraf over controle en toegang.       

Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

  • De eerste letter van de voornaam; en/of
  • De eerste letter van de achternaam; en/of
  • De geboortedag; en/of
  • De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

  • De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
  • de scanner groen kleurt; en
  • het ID overeenkomt; en
  • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig. Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?

Er is geen standaardantwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar en duidelijke afspraken maakt. In geval van de buitensportaccommodatie zal er vaak sprake zijn van een controle door de vereniging. In geval van een binnensportaccommodatie in principe ook, uitgezonderd de situatie waarin de beheerder die taak kan uitoefenen.

Wat te doen in geval van weerstand bij de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

Maak duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB (ga niet in discussie en schakel handhaving in indien noodzakelijk).

Wij hebben onvoldoende spelers voor onze wedstrijd i.v.m. het ingevoerde coronatoegangsbewijs. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. het coronatoegangsbewijs.

Wij hebben onvoldoende spelers voor ons team om de competitie te vervolgen. Welke stappen kunnen wij ondernemen?

Lees hier meer over de procedure voor het vervolgen van de competitie i.v.m. het coronatoegangsbewijs.

 

Huidige maatregelen

Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?

Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

Zijn sportevenementen toegestaan?

Ja, echter geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dit onder evenementen valt en dus moet voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht.

Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er buiten geen CTB verplichting, binnen wel.

Zijn er nog aandachtspunten voor sporten in de openbare ruimte?

Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten e.d. als sportbeoefening is van belang of er sprake is van een evenement of niet. Indien de activiteit plaatsvindt in de openbare ruimte en het geen evenement is, is het niet CTB-plichtig.

Indien het wel een evenement is het volgens de nieuwe regels CTB-plichtig. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te treden met de gemeente(n).

Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?

Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Is het verplicht om een mondkapje te dragen wanneer je vanwege sportactiviteiten met meerdere huishoudens in dezelfde auto zit?

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

 

Sportkantine

Is de sportkantine toegankelijk?

Ja, de sportkantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. De openingstijden zijn van 06.00 uur tot 20.00 uur.

Zijn de terrassen bij de sportaccommodaties open?

Het terras bij de sportaccommodatie is toegankelijk na controle op het coronatoegangsgbewijs.

Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?

Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs.

Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zijn zodat de CTB-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen. 

 

Eventuele besmetting bij de vereniging

Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. Corona.

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! 

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Kan het NHV regelen dat een of meerdere van mijn spelers worden getest?

Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

 

Trainingen

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

 

Scheidsrechters

Vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs wil ik een geplande wedstrijd niet fluiten. Wat moet ik doen?

Je kunt je afmelden voor deze wedstrijd. Vul hiervoor dit formulier in.

Je dient je voor alle wedstrijden apart af te melden via het formulier. In de HandbalNL App ontvangen je een melding zodra de wedstrijd is afgemeld door het bondsbureau.

Vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs wil ik voorlopig geen wedstrijden fluiten. Wat moet ik doen?

Je dient alle speeldata te blokkeren via de verhinderingen in de HandbalNL App. Op deze manier kunnen wij er voor zorgen dat je voorlopig niet op nieuwe wedstrijden wordt aangesteld.

Heeft een scheidsrechter de bevoegdheid iemand te weigeren tot een wedstrijd i.v.m. de CTB?

Nee, de bevoegdheid om iemand toegang tot de locatie te weigeren ligt bij degenen die de CTB controle bij de ingang uitvoeren (thuisspelende vereniging of eigenaar/beheerder van de accommodatie).

 

Een overzicht van alle veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier

 

Financien

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

Momenteel zijn er geen specifieke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft.

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier