VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 27 september)

NOC*NSF heeft een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld om de sport veilig te laten verlopen. Kijk hier voor het protocol.

Huidige maatregelen

Zijn wedstrijden, competities en toernooien toegestaan?

De anderhalve meter afstandsregel vervalt. Amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. 

Geldt voor binnensporten een reserveringsverplichting?

Deze verplichting komt te vervallen.

Geldt de mondkapjesplicht op de sportlocaties?

Deze verplichting komt geheel te vervallen.

 Hoeveel personen mogen aanwezig zijn op een buitensportaccommodatie?

De anderhalve meter maatregel vervalt, buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds. 

Wat is het standpunt van NOC*NSF en het NHV over het weigeren van sporten tegen niet gevaccineerde sporters?

Het NHV volgt de lijn van NOC*NSF en de Rijksoverheid, dat sporten mogelijk is op een veilige en verantwoorde wijze voor iedereen.

Is het verplicht om een mondkapje te dragen wanneer je vanwege sportactiviteiten met meerdere huishoudens in dezelfde auto zit?

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

 

Publiek

Is er publiek toegestaan bij wedstrijden of trainingen?

Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities* geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Bij welke professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt er een coronatoegangsbewijs?

Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Binnen de handbalsport zijn dit de BENE-League, HandbalNL League en Eredivisie.

Wat als ik sporter ben en na mijn eigen wedstrijd ga kijken bij een topcompetitie op mijn vereniging?

Dan val je onder publiek van professionele sportwedstrijden en topcompetities en is een coronatoegangsbewijs verplicht.

 

Sportkantine & horeca

Welke voorwaarden zijn van toepassing op de sportkantine en horeca?

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
  • voor het beoefenen van sport in bijv buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Moet de check van Coronatoegangsbewijs (CTB) bij de ingang gedaan worden?

Nee, de CTB mag ook gedaan worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaats neemt.

 Hoe zorg ik ervoor dat het horeca gedeelte op een accommodatie afgescheiden is van de rest van de ruimte?

Dat is aan de vereniging/accommodatie zelf, als maar duidelijk zichtbaar is waar het afgescheiden horecagedeelte begint en eindigt. Ook moet dit gedeelte afgescheiden zijn van het gedeelte waar je eten en drinken kunt afhalen.

 Kan ik er als vereniging voor kiezen om alleen het afhalen van eten en drinken te faciliteren?

Ja, dat kan. Daarmee hoeft er ook geen check gedaan te worden op het Coronatoegangsbewijs.

 

Accommodatie

Mogen kleedkamers en douchegelegenheden helemaal open?

De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand (tot 25 september).

Welke adviezen zijn er m.b.t. het schoonmaken van de toilet-, douche, kleedkamers en overige algemene ruimten en gangen?

We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

Zijn er specifieke Corona maatregelen bij andere verenigingen?

In de HandbalNL App bij Wedstrijddetails kunnen verenigingen een link naar de corona-regels plaatsen. Kijk hier voor meer informatie.

 

Verenigingsactiviteiten

Kunnen er bestuursvergaderingen en bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is open. Zo lang men zich aan de basisregels voor groepsvorming etc. houdt, kan een vergadering worden georganiseerd. Het advies is dit tot een minimum te beperken.

Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

 Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werk?

Deze verplicht vervalt.

Zijn sportkampen toegestaan?

Daarvoor verwijzen wij naar dit protocol.

 

Eventuele besmetting bij de vereniging

Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. Corona.

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Kan het NHV regelen dat een of meerdere van mijn spelers worden getest?

Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

 

Trainingen

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

 

Scheidsrechters

Een overzicht van alle veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier

 

Financien

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

Ja, er is een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO) en voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS). Ook is het mogelijk om via Stichting waarborgfonds sport een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen.

Waar vind ik meer informatie over deze steunmaatregelen?

Alle informatie is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier