VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 19 november)

Corona binnen een team/vereniging

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

 

Trainingen en wedstrijden

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?

Wedstrijden en competities zijn vanaf 14 oktober 22.00 uur niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Deze maatregelen gelden voor minstens vier weken.

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal vier personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen. 

Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal 30 personen. Dit betekent dat wanneer iemand van 18 jaar nog A junior is hij/zij nog mee mag blijven trainen met de juniorgroep.

Het is mogelijk dat een veiligheidsregio andere normen hanteert. Wij adviseren verenigingen daarom om met de gemeente af te stemmen welke afspraken er voor hen van toepassing zijn .

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport?

Voor kinderen en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet. 

De gezelschapsgrootte van vier personen geldt bij het sporten wel voor senioren vanaf 18 jaar. Een teamtraining kan alleen plaatsvinden in groepjes van maximaal vier personen met inachtneming van anderhalve meter afstand. Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal vier personen in 1 sportzaal of op 1 sportveld tegelijk te trainen. Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. 

Weten jullie al meer over de groepjes van vier personen?

Maximaal vier  personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). De groepjes houden onderling 1,5 meter afstand, er is een duidelijke afbakening van de groepjes en zij mengen niet. Indien nodig kan een sporter om een aanwijzing vragen aan een begeleider/trainer (die overigens niet aanwezig is voor een begeleiding van meerdere groepjes tegelijk, aangezien er geen groepslessen plaatsvinden). 

Zijn er specifieke regels voor de groepen van maximaal vierpersonen?

Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

 • Voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van vier personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van vier personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, etc.) gebruikmaakt?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Alle sporten zijn toegestaan mits er voldaan kan worden aan de maatregelen!

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. 

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

 

Verenigingsactiviteiten

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is de komende weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten. 

 

Sportaccommodatie en sportkantine

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging? 

In eerste instantie ben je als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Optie Wijs hiervoor is om bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan te wijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Wat betekent het mondkapjes advies voor het handbal?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in sportaccommodaties. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het handbal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Meer informatie over het gebruik van een mondkapje vind je hier.

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Vanaf 29 september 18.00 uur geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Zowel binnen als buiten. Zowel op professioneel- als amateurniveau.

Lees hier meer informatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

Douches en kleedkamers zijn per woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten.

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.

 

Toeschouwers

Mogen ouders naar trainingen of wedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

Wie mogen wel aanwezig zijn in de sportaccommodatie?

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen of wedstrijden mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

 

Scheidsrechters

Een overzicht van veel gestelde vragen voor scheidsrechters vind je hier

 

Financien

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?

Ja, er is een tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO) en voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS). Ook is het mogelijk om via Stichting waarborgfonds sport een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen.

Waar vind ik meer informatie over deze steunmaatregelen?

Alle informatie is te vinden bij DUS-I, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier