Actuele informatie Corona 

Update 06-10-2022

Eind augustus is er weer gestart met het spelen van wedstrijden. Om de sport zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat we de basis-voorschriften blijven volgen. Zie ook de infographic van NOC*NSF. 
Op dit moment zijn er vanuit de overheid geen extra maatregelen op het gebied van Corona, als er wijzigingen komen op dat beleid zal het NHV alle noodzakelijk informatie met de verenigingen delen. 

Wij hanteren voor alle wedstrijden de reguliere regelgeving die staat omschreven in het wedstrijdreglement. Het is dan ook niet mogelijk om een wedstrijd zonder consequenties af te gelasten. 
Een aantal artikelen met betrekking op deze regelgeving willen we voor de volledigheid onder de aandacht brengen:

  • Artikel 38 Niet opkomen bij een wedstrijd
  • Artikel 29 Speelgerechtigheid en kijk voor aanvullende informatie op deze pagina
  • Artikel 33 Wijzigingen wedstrijdprogramma en/of tijdstip van aanvang. (Aanvullend laatste twee pagina’s wedstrijdreglement)

Om te voorkomen dat er wedstrijdsecretariaten overbelast raken en er misbruik gemaakt wordt van de ruimte die wordt geboden waardoor teams die tegenstanders verwachten worden teleurgesteld volgen wij onderstaande procedure als er sprake is van Coronabesmettingen binnen een team.

Verplaatsen wedstrijden

Zoals in de aanvulling van artikel 33 valt te lezen dient een verplaatsing uiterlijk (vier) 4 werkdagen vóór de oorspronkelijke speeldatum van de wedstrijd gemeld te worden via de wijzigingstool in Sportlink Club. Daarnaast moeten wedstrijden binnen (vier) 4 competitie rondes van de originele datum gespeeld worden.

  • Wanneer je als verenigingen i.v.m. Corona na het verstrijken van deze deadline de wedstrijd in onderling overleg nog wil verplaatsen dan kan dat in de wedstrijdsport tot vrijdag 12:00 via het volgende formulier (niet opkomende partij dient het formulier in te vullen).
  • Voor de breedtesport kan dit via het formulier (niet opkomende partij dient het formulier in te vullen) tot de dag van de wedstrijd.
  • Wanneer je als verenigingen in de wedstrijdsport in het weekend in onderling overleg nog wil verplaatsen i.v.m. Corona, dan dient er naast het invullen van dit formulier (niet opkomende partij dient het formulier in te vullen) ook telefonisch contact gezocht te worden met het noodnummer 026-7071434.

Let op! Wanneer er op woensdagochtend 9.00 uur na de oorspronkelijke speeldatum nog geen nieuwe speeldatum is gemeld dan wordt de vereniging die het formulier heeft ingevuld gezien als de niet opkomende partij. De wedstrijd zal vervolgens ook conform artikel 38 van het wedstrijdreglement worden afgehandeld.

Afhandeling wedstrijden als niet opgekomen

  • Met “Wedstrijdsport Landelijk” wordt bedoeld heren en dames A-jeugddivisie, hoofdklasse t/m eredivisie dames en hoofdklasse t/m HandbalNL-League heren. Met “Wedstrijdsport Regionaal” wordt bedoeld A, B en C-jeugd Topklasse, B en C- Jeugddivisie en 1e en 2e klasse dames en heren. Met “Breedtesport” wordt bedoeld alle categorieën onder de 2e klasse dames en heren.
  • Indien de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde wedstrijd een wedstrijd betreft op prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’, dan dient het Bondsbestuur de wedstrijd binnen vier weken opnieuw te doen spelen op het speelveld van de niet schuldige vereniging, terwijl het schuldige team tevens bestraft wordt met twee verliespunten. Indien het een wedstrijd betreft op een ander niveau dan prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’ of een wedstrijd waarmee geen winstpunten kunnen worden verdiend (bijvoorbeeld bekerwedstrijden) wordt het schuldige team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben verloren. 
  Niet opkomen van het team bij de wedstrijd:  
Landelijk Ere-, 1e, 2e en A-jeugd divisie en hoofklassen € 200,00
Regionaal Senioren wedstrijdsport en breedtesport € 100,00
Landelijk Jeugd wedstrijdsport € 75,00
Regionaal Jeugd breedtesport € 75,00
Regionaal E- en F-jeugd € 25,00