Achtergrond

De laatste tien jaar is het aantal handballende jongens en mannen flink afgenomen. Hierdoor is de verhouding in het ledental tussen mannen en vrouwen steeds schever komen te liggen. Inmiddels bestaat bijna 80% van de 52.000 actieve handballers in Nederland uit vrouwen/meisjes. Voor de handballende jongens en mannen betekent dit dat ze te maken hebben gekregen met incomplete teams (en dus noodgedwongen drop out), grotere niveauverschillen en reisafstanden bij competitiewedstrijden.

In 2016 heeft het NHV het initiatief genomen om een trendbreuk te forceren in het dalende aantal mannelijke handballers door het opzetten van het project Jongens Handballen!