Bijeenkomst VCP verenigingen 2017 Heerenveen

In 2017 worden er 3 bijeenkomsten georganiseerd voor VCP verenigingen.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende data en plaatsen:

- 1 april in Amsterdam
- 9 september in Heerenveen
- 18 november in Eindhoven

De exacte locaties zijn nog niet bekend, dit wordt bekend gemaakt in de loop van de komende maanden.