Algemene Leden Vergadering

De ALV vindt plaats op donderdag 23 november in Eindhoven

Onderstaand vindt u de definitieve agenda en de stukken.

Definitieve agenda

Klik hieronder op de link voor de volgende stukken:
Conceptnotulen 10 juni 2017
Verslag Financiële Commissie
Seizoenrekening 2016-2017
Video Seizoensverslag 2016-2017

 


Notulen bondsvergaderingen: