Competitie

App DWF (Digitale Wedstrijd Formulier)

Volg jouw wedstrijden via de app

1. Download de app: Sportlinked
2. Open de app en klik op Registreren
3. Voor je persoonlijke mailadres in (zoals in sportlink vermeld staat
4 Voor een (zelfbedacht) wachtwoord in
5. Er wordt een mail gestuurd naar het mailadres, klik hierin de activicatiecode aan
6. Klik vervolgens in de app op Inloggen
7. Jouw relatiecode/scheidsrechterscode kun je eventueel opvragen bij de club

App DWF dowloaden (Sportlinked)

Volg jouw wedstrijden via de app

1. Download de app: Sportlinked
2. Open de app en klik op Registreren
3. Voor je persoonlijke mailadres in (zoals in sportlink vermeld staat
4 Voor een (zelfbedacht) wachtwoord in
5. Er wordt een mail gestuurd naar het mailadres, klik hierin de activicatiecode aan
6. Klik vervolgens in de app op Inloggen
7. Jouw relatiecode/scheidsrechterscode kun je eventueel opvragen bij de club

App DWF geen pushberichten

Ik ontvang geen pushberichten

Op iOS is het mogelijk om naar de 'Instellingen' app te gaan daar de 'Sportlinked' app te selecteren en vervolgens bij 'Notificaties' in te stellen of push notificaties toegestaan zijn en hoe deze moeten verschijnen. Dit kan niet rechtstreeks vanuit de app, maar moet dus via de 'Instellingen' app.

App DWF invoeren clublogo

App DWF privacy instelling

Als vereniging en/of als individu kun je zelf instellen wat een ander wel of niet mag zien via de sportlinked app.

Voor meer informatie zie deze link:
https://sportlink.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=41910313

App DWF Twitter voor clubs

Vereniging account instellen
Het twitter account van de vereniging kan ingesteld worden in SLC door te kiezen voor het menu item Vereniging en de optie
Verenigingsgegevens.
Kies vervolgens het tabblad Communicatiegegevens. Klik op het icoontje en kies bij Type voor twitteraccount en vul in de kolom gegevens
het twitteraccount in.
Let op!
Het invoeren van het twitteraccount is hoofdletter gevoelig.

App DWF uitzetten van het muteren lidgegevens

App DWF veel gestelde vragen

Hierbij een link voor veel gestelde vragen over de DWF app

https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SCS/Sportlinked+veelgestelde+vragen

App DWF wedstrijdsecretaris

Als wedstrijdsecretaris kun je ook in sportlink club de functie wedstrijdsecretaris mDWF toevoegen. Dit kan net als bijv. de functie van penningmeester, scheidsrechter contactpersoon, wedstrijdsecretaris. Hiermee kun je alle thuiswedstrijden van jouw vereniging invullen, wijzigen en indien nodig de standen invullen als de scheidrechter dit niet kan. Let op dit kan alleen op de speeldag of één dag later, anders niet.

Balmaat, veld, doel, etc. moet er gebruikt worden ?

Via onderstaande link kun je de gegevens vinden over welke bal, hoe groot is het doel, speeltijden, etc..

http://www.handbal.nl/competities/planning-organisatie/competitiezaken-2016-2017/wedstrijdattributen/

Calamiteiten landelijke zaalwedstrijden (Ere-1e-2e en hoofdklasse)

Bij calamiteiten die optreden rondom landelijke wedstrijden kan je tijdens kantooruren altijd contact opnemen met het NHV via 026 - 7071425 en buiten kantooruren op 06-13681818.
Dit nummer geldt alleen voor zaken die NIET tot maandag kunnen wachten.

Calamiteiten veld- en zaalwedstrijden (regionaal)

Bij calamiteiten die optreden rondom regionale wedstrijden kan je altijd contact opnemen met het NHV via 026-7071434. In het weekend is deze telefoon doorgeschakeld naar de calamiteiten telefoon van dienst.
Dit nummer geldt alleen voor zaken die NIET tot maandag kunnen wachten.

Competitie wedstrijdkalender 2016/2017

via deze link vind je de wedstrijdkalender 2016/2017

http://www.handbal.nl/competities/planning-organisatie/Competitieplanning/

DWF en teamopgave

Wanneer het DWF door iemand geopend is voordat de spelersnamen in Sportlink Club waren ingevoerd, dan worden deze niet meer zichtbaar in de app. Bij de 1e keer openen wordt er namelijk een kopie van het DWF naar de Sportlinked server verzonden, wanneer er dan nog geen namen in staan dan blijft de spelersopgave blanco.

Het toevoegen van spelers/staf in de app

Via het plusje rechtsboven kom je in het scherm waarin je extra spelers of staf kunt selecteren.
Kies eerst waarop u wilt zoeken (speler of staf).
Vul vervolgens (een deel van) de voor of achternaam of relatiecode in.
Klik op de speler of het staflid die u wilt toevoegen.
Onder staf wordt verstaan coaches (teamverantwoordelijke), teammanagers en verzorgers.

Klevende middelen

Het is niet toegestaan in zaalwedstrijden klevende middelen, waaronder hars, te gebruiken indien en voor zover het gebruik van die klevende middelen in de betreffende zaal is verboden en dit verbod door de thuisspelende vereniging, voor het begin van de wedstrijd, uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt aan het team van de bezoekende vereniging en de scheidsrechter.

Leeftijdsindeling

Minihandbal (F-jeugd nieuwe opzet)

Vanaf het seizoen 2014-2015 gelden in het hele land dezelfde regels m.b.t. het spelen van Minihandbal (F-jeugd). Het gaat om speelvelden van 20 meter lang en 12-16 meter breed.

Vaak worden de bestaande zijlijnen van het reguliere handbalveld gebruikt als achterlijn van het miniveld en de bestaande achterlijn van het reguliere handbalveld als zijlijn van het miniveld. In veel gevallen is er op ca. 14 meter vanaf de achterlijn al een lijn beschikbaar van een ander speelveld, die als zijlijn voor het miniveld gebruikt kan worden.

De belangrijkste uitdaging betreft het doelgebied op het minihandbalveld. Dit is een halve cirkel, gerekend vanaf het midden van het minidoel. Deze minidoelen zijn 2 meter breed en 1.60 meter breed. Meer informatie over het bestellen van minidoelen vind je op onze website:
http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/spelmateriaal/

In sommige sporthallen/gemeenten wordt de belijning voor minihandbal permanent aangebracht. In andere wordt gewerkt met al bestaande belijning, waarbij de 'cirkels' bijv. tijdelijk worden aangebracht via het plakken van tape. Wij zijn momenteel nog in gesprek met bedrijven die deze 'mobiele' belijning relatief goedkoop kunnen laten maken.

NK Zaal A-B-C jeugddivisie

Informatie over het NK Zaal voor A-B-C- jeugddivisie kun je vinden via deze link.

http://www.handbal.nl/competities/nk-s/NK-Zaalhandbal/nk-kwalificatie-zaal-2016-2017/

Promotie/Degradatieregeling

Regelgeving hoofdbescherming, gezichtsmaskers, etc..

De spelers zijn verplicht sportschoenen te dragen. Het dragen van voorwerpen die spelers in gevaar kunnen brengen zijn niet toegestaan.

Hieronder wordt verstaan:
Hoofdbescherming, gezichtsmakers, armbanden, polshorloges, (hals)kettingen, oorsieraden, zichtbare piercings, brillen zonder hoofdband of met een vast montuur en alle andere voorwerpen, welke gevaar kunnen opleveren.
Spelers die niet aan deze voorwaarden voldoen mogen niet meespelen, totdat het probleem verholpen is.
Platte ringen, kleine oorbellen en zichtbare piercings mogen worden toegestaan, zolang ze zodanig worden ingetaped, dat ze geen gevaar meer opleveren voor andere spelers. Het dragen van voorhoofdsbanden, hoofddoeken en aanvoerdersbanden van zacht materiaal is toegestaan.

Rode kaart tijdens de wedstrijd; wat te doen?

Via deze onderstaande link kun je de informatie vinden, die je nodig hebt, bij het doen van aangifte.

http://www.handbal.nl/competities/tuchtzaken/

Rugnummers

Rugnummers (borstnummer 10 cm en rugnummer 20 cm) zijn met ingang van het seizoen 2016/2017 verplicht bij de C-jeugd t/m senioren.

Samenwerkingsverband-Fusie-Associatie Teams

Hierbij vind je de link betreffende de regelgeving over teams die samen gaan werken. Ook wel assocatie teams genoemd.

http://www.handbal.nl/competities/formulieren/samenwerkingsovereenkomst/

Scheidsrechter niet opgekomen hoe te handelen?

http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/NHV/Regelgeving/2015/Algemeen_reglement.pdf

Hierbij de reglementen bij het niet opkomen van een scheidsrechter.

Artikel 16 - Vervanging scheidsrechter, vergoeding kosten bij afwezigheid scheidsrechter 1. Degene onder wiens leiding op grond van dit artikel de wedstrijd is begonnen, is bevoegd tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter te fungeren.
2. a. Indien de aangestelde scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is, doch een andere bevoegde scheidsrechter, niet verenigingslid en geen (trainer-)teamverantwoordelijke official van een van de betrokken verenigingen, bereid is als zodanig op te treden en gerechtigd is deze wedstrijd te leiden, dan zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden. Dat deze procedure is gevolgd, dient te worden vermeld op de wedstrijdformulieren van de betrokken verenigingen.
b. Is als gevolg van het bepaalde onder a meer dan een scheidsrechter bereid als zodanig op te treden en kunnen de verenigingen het niet over de keus eens worden, dan beslist het lot, wie als scheidsrechter zal optreden. De loting wordt verricht door de (trainer-)teamverantwoordelijke official van de thuisspelende vereniging. Dat deze procedure is gevolgd, dient te worden vermeld op de wedstrijdformulieren van de betrokken verenigingen.
c. Wanneer geen scheidsrechter ingevolge letter a en b aanwezig is, is het de thuisspelende vereniging die voor een vervangende bevoegde scheidsrechter zorgt. De verenigingen zijn verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden.
d. In het geval als genoemd onder c, is de bezoekende vereniging slechts verplicht een scheidsrechter te aanvaarden van het niveau zoals door het Bondsbestuur bij bestuursbesluit is vastgesteld.
3. Als 15 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip geen scheidsrechter aanwezig is, gaat de wedstrijd niet door.
4. Bij het niet doorgaan van een wedstrijd wegens de afwezigheid van een door het Bondsbestuur aangestelde scheidsrechter komen de kosten van de betrokken verenigingen niet voor vergoeding door het Bondsbestuur in aanmerking.

Scheidsrechterheffing

De voorschotbedragen voor scheidsrechterheffing zijn vastgesteld en staan vermeld op de website: http://www.handbal.nl/userfiles/nhv/Contributies_2016-2017.pdf

Na afloop van het seizoen zal er een verrekening plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Slecht weer procedure

Spelers niet zichtbaar op spelersopgave Sportlink club

Wanneer een speler/ster niet direct zichtbaar is bij de spelersopgave van een team, dan kan deze toegevoegd worden aan de teamopgave via tabblad bondsdeelnemers > zoek lid.

Sporthal is niet beschikbaar of kan niet ingehuurd worden

Sporthal is niet beschikbaar of kunnen we niet inhuren. Hoe lossen we dit op?

Indien een sporthal niet beschikbaar is in een speelweekend dan kan je de volgende stappen ondernemen

Stap 1
Probeer in overleg met de tegenstander de uit- en thuiswedstrijd om te draaien.

Indien dit niet lukt, neem dan stap 2
Probeer een sporthal in de buurt in te huren.

Indien dit niet lukt, neem dan stap 3
Kijk wanneer er een uitwijkweekend is en overleg met de competitiemedewerkers van het NHV wat de mogelijkheden zijn.

Team met dispensatiespelers

Spelers aan wie dispensatie is verleend mogen alleen uitkomen in het team waarvoor deze dispensatie is verleend. Zodra zij meespelen in een ander (lees hogere leeftijdscategorie) team komt de dispensatie te vervallen. Teams met dispensatiespelers kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap c.q. zijn uitgesloten voor het spelen van een NK.

Teamverantwoordelijke verplicht?

Een teamverantwoordelijke is altijd verplicht.
Bij de senioren in de breedtesport mag een speler ook als teamverantwoordelijke fungeren (dubbele functie). Een teamverantwoordelijke dient lid te zijn van het NHV.

Telling meespelen in hoger team

Terugtrekken teams 2016

Het terugtrekken van teams in de zaalcompetitie kan t/m 31 juli 2016 kosteloos. Terugtrekken teams veldcompetitie kan t/m 30 juni kosteloos. Na deze data is men bij een terugtrekking voor een zaalteam de teambijdrage verschuldigd en bij een terugtrekking van een veldteam wordt € 100,- in rekening gebracht bij senioren en € 75,- euro voor jeugdteams. Aan verenigingen het dringende verzoek om in dit stadium ALLEEN een team terug te trekken indien noodzakelijk. Men dupeert hier andere verenigingen, teams en leden mee!

Toegang Europacup/ Bene-Laegue/ BOT wedstrijden

REGELING VRIJE TOEGANG TOT WEDSTRIJDEN


Nationale (na)competitie (m.u.v. BOT) en bekerwedstrijden (m.u.v. bekerfinale)
- Alle geregistreerde bondsscheidsrechters en rapporteurs hebben toegang met hun digitale ledenpas (zonder introducé)
- De scheidsrechter, rapporteur en/of waarnemer die functioneel aanwezig zijn hebben toegang met 1 introducé
- Internationale scheidsrechters / waarnemers hebben toegang met hun internationale pas en deze is met introducé
- Alle landelijke waarnemers hebben toegang met hun digitale ledenpas zonder introducé
- Verder hebben officiële door het bondsbestuur benoemde kaderleden, leden van werkgroepen en commissie, NHV medewerkers en bondscoaches gratis toegang met hun digitale ledenpas (zonder introducé).

BENE-League wedstrijden
- Alleen die scheidsrechters en waarnemers die in bezit zijn van een BENE-League pas hebben gratis toegang tot de BENE-League wedstrijden zonder introducé
- Alleen die scheidsrechters en waarnemers die functioneel aanwezig zijn, hebben gratis toegang tot de BENE-League wedstrijden met introducé.

Europacup wedstrijden
- Alleen internationale scheidsrechters en waarnemers hebben gratis toegang tot deze wedstrijden met hun internationale pas met introducé.

BOT wedstrijden
Alleen scheidsrechters en waarnemers die functioneel aanwezig zijn, hebben gratis toegang tot deze wedstrijden met introducé.

Toernooi organiseren (toestemming vragen)

Voor het organiseren van een toernooi, dient men vooraf toestemming aan te vragen bij de competitieleider. Dit doet men door een bericht te sturen naar competitie@handbal.nl.

Verenigingen kunnen zelf hun toernooi aanmelden op onze website.

Voor het aanmelden van een toernooi ga je als volgt te werk:
ga naar de website www.handbal.nl
Selecteer "Mijn Handbal"
Login met vereniging@handbal.nl en het wachtwoord.
Vervolgens selecteer je het menu "Toernooikalender".
Hierna kun je je toernooi invoeren en wordt het toernooi vervolgens in de toernooikalender op de website geplaatst.

Tuchtrecht

Via deze link vind je alle informatie betreffende tuchtrecht, o.a. formulier aangifte, etc.
http://www.handbal.nl/competities/tuchtzaken/

Wedstrijd en/of accommodatiewijziging

Bij het verplaatsen van wedstrijden maken we een verschil tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden binnen de wedstrijdsport worden niet verplaatst. Alleen in exceptionele gevallen kan er contact opgenomen worden met het bondsbureau voor nader overleg.

In de breedtesport gelden voor het verplaatsen een aantal regels:
1. De wedstrijd kan alleen verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de tegenstander niet akkoord dan blijft de wedstrijd staan op de geplande tijd.

2. Als de tegenstander akkoord is, wordt de verplaatsing gecommuniceerd via het wijzigingsformulier.

3. Het wijzigingsformulier kan alleen door iemand met verenigingsmandaat worden ingevuld. Dus niet door een willekeurige ouder, trainer, coach, enz.

4.Dit formulier dient een week voor de wedstrijd ingevuld te zijn zodat de wijziging gepubliceerd kan worden.

Voor het doorgeven van een wedstrijd en/of accommodatiewijziging dient het wijzigingsformulier gebruikt te worden. Dit kun je vinden via deze link :
http://formulier.handbal.nl/view.php?id=22&email

Wedstrijden niet zichtbaar op de website

Als de wedstrijden nog niet zichtbaar zijn op de website dan kan dit komen doordat de wijzigingen binnen 48 uur pas zichtbaar zijn. Sportlink is altijd leidend dus wij adviseren om Sportlink te raadplegen bij vragen. Je kunt ook de wedstrijden van een bepaald team op de website anders benaderen (via de keuze knop ‘Poule’ in de module) daar staat het wel goed.


Loading...