Verenigingsservice

Accommodatie informatie/richtlijnen algemeen

Het NHV heeft de normen voor het spelen van handbal op asfaltvelden ontwikkeld in samenwerking met ISA Sport. Zij kunnen officiële metingen uitvoeren om te bepalen of de velden wel/niet (meer) aan de normen voldoen. Ook kunnen zij adviseren m.b.t. de aanleg/vervanging van een deklaag.

Het organiseren van wedstrijden en trainingen op asfaltvelden die niet zijn goedgekeurd wordt door het NHV afgeraden (i.v.m. de evt. aansprakelijkheid bij ongevallen).

Het NHV en NOC*NSF volgen de richtlijnen van ISA Sport inzake accommodatiebeleid. Handbal-specifieke informatie is terug te vinden onder:
http://www.handbal.nl/verenigingsservice/accommodatiebeleid/

Richtlijnen voor accommodaties zijn terug te vinden via
www.isa-sport.nl 026-4834637 / info@isa-sport.com
http://www.sportaccom.nl/richtlijnen/index.php?term=15404.

Aspirantleden

Om de drempel tot het lid worden van een handbalvereniging te verlagen en het mogelijk te maken om een korte periode kennis te maken met de handbalsport kan het lid voor twee maanden ‘aspirant-lid’ worden van de vereniging. Het aspirant-lidmaatschap is beschikbaar voor alle leeftijden.

http://www.handbal.nl/competities/formulieren/aspirant-lid-/

Besturen met een Visie

Volg ook een workshop "Besturen met een Visie" en maak je verenging sterker.
Voor meer informatie:
http://www.handbal.nl/verenigingsservice/sportiviteit-Respect/Bestuurders/

bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Clinics

Het NHV kan op vele handbalvlakken clinics aanbieden. Voor groot en klein, van Beach Handball tot kennismakingslessen op school.

Via het formulier op onze website kun je een clinic aanvragen.
http://www.handbal.nl/verenigingsservice/aanvraag-clinic/

Club Plugin

Via onderstaande link vind je meer informatie over NHV competitie club plugin voor websites van handbalverenigingen

http://www.handbal.nl/nieuws/13/verenigingsservice/onsweb-nhv-club-plugin/

Clusters

Vanaf het seizoen 2013-2014 hebben een aantal NHV-medewerkers verenigingsservice als kerntaak in het takenpakket gekregen. Dit houdt in dat zij allemaal ongeveer 5 clusters per persoon ‘onder de hoede’ krijgen, die zij elk seizoen 2 of 3 keer per jaar bezoeken. Tijdens deze avonden inventariseren zij de behoeften en problemen en beantwoorden zij de vragen (of nemen deze mee te nemen voor beantwoording door een NHV-collega). Door op deze manier het land in te gaan en vraag en aanbod aan elkaar te koppelen komt ‘Oosterbeek’ voor alle handbalverenigingen veel dichterbij!
In sommige voormalige afdelingen (regio’s) zoals Brabant, Midden-Nederland en Twente, is het fenomeen ‘clusterbijeenkomsten’ al jaren bekend en over het algemeen ook erg succesvol. Verenigingen inspireren elkaar tijdens deze bijeenkomsten en ze leren hoe ze op verschillende gebieden ondersteund kunnen worden. Deze ondersteuning kan vanuit het NHV zelf plaatsvinden, bijvoorbeeld bij thema’s als talentontwikkeling, kaderopleidingen, ledenadministratie en sportiviteit & respect. Daarnaast heeft het NHV goede contacten met partnerorganisaties, bijvoorbeeld voor het opstellen van sponsorplannen, juridisch advies of bij accommodatievraagstukken.

Contributie (voorschot)nota?

In januari wordt er een nieuwe voorschotnota gemaakt o.b.v. ledenaantal 31 december. Hierna wordt er in januari/februari een afrekening gemaakt over het ledenaantal 1e helft seizoen.
In juli wordt er een afrekening gemaakt over het ledenaantal 2e helft seizoen.

Correspondentie-adres vereniging wijzigen

Het correspondentieadres van de vereniging dient, door de vereniging zelf, in Sportlink Club te worden gewijzigd (dit is nieuw sinds 1-7-2013)

Declaratie/vergoeding indienen

Via deze link vind je de informatie over hoe te handelen bij het indienen van een declaratie.

http://www.handbal.nl/nhv/organisatie/declaraties-vrijwilligers/

Digitale ledenpas

Elk lid heeft een digitale pas. Open de Sportlinked app en log in met je persoonlijke account. Vervolgens ga je naar instellingen en klik je op digitale pas.

Doorlinken programma, uitslagen en standen van website naar schermen in de kantine

Voor het doorlinken van programma, uitslagen en standen naar het scherm in de kantine is er informatie onder http://www.handbal.nl/nieuws/13/verenigingsservice/onsweb-nhv-club-plugin/.

Verder is er een samenwerking met SponsorVisie. Info via: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/bestuurlijke-ondersteuning/sponsorvisie/.

Doping

Financiele ondersteuning van het NHV

Via onderstaande link, vind je de voorwaarden om financiele steun aan te vragen
http://www.handbal.nl/verenigingsservice/bestuurlijke-ondersteuning/financi-le-ondersteuning/

Functionarissen toevoegen/wijzigen

Je kan de voorzitter, secretaris en penningmeester zelf toevoegen in sportlink club. Dit doe je door de persoon op te zoeken, hierna de functie hier aan toe te voegen.
Bij het toekennen van de functie aan de nieuwe voorzitter/secretaris/penningmeester wordt automatisch de functie bij de oude functionaris weggehaald.
Het correspondentieadres van de vereniging dient, door de vereniging zelf, in Sportlink Club te worden gewijzigd (dit is nieuw sinds 1-7-2013)

Handbalmasterz herkansing

vereniging:
Indien leden drie keer de eindtoets niet hebben behaald kunnen jullie (de vereniging) de leden een herkansing geven. De uitleg hierover vind je op pagina 9 van de handleiding.

Leden:
Indien je drie keer de eindtoets niet hebt behaald, kun je dit melden bij je vereniging. Zij kunnen je een herkansing geven.

Jubileum Vereniging

Er is een decoratiesysteem bij verenigingsjubilea en het NHV kent de volgende onderscheidingen:

25 jaar Brief
40 jaar Vaan
50 jaar Vlag
60 jaar Oorkonde
75 jaar speciaal aandenken
100 jaar bv. Baro-Hydro-Thermometer

Ledenlijst aanvragen voor subsidie gemeente

Bij sommige gemeentes moet de vereniging een officiele ledenlijst met stempel van het NHV inleveren i.v.m. de subsidie dit kan je opvragen via informatie@handbal.nl

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aan het eind van het competitie-jaar opgezegd. Als er tussentijds opgezegd wordt, dan loopt het lidmaatschap automatisch door tot einde van het lopende seizoen.
Het seizoen/competitiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Je kan bij meerdere verenigingen lid zijn. Maar bij één vereniging spelend lid zijn.

Wanneer het lid het laatste jaar spelend lid is geweest of trainer/coach/begeleider/scheidsrechter van een vereniging dan heeft het lid overschrijving nodig, om over te stappen naar een andere vereniging.

Via onze site http://www.handbal.nl/competities/formulieren/nationale-overschrijvingen/ kun je het overschrijvingsformulier aanvraag nationaal downloaden.

Mailadres doorsturen

Voor het maken of aanpassen van doorstuuradressen ga je als volgt te werk:
ga naar de website www.handbal.nl
Selecteer "Mijn Handbal"
Login met vereniging@handbal.nl en het wachtwoord.
Vervolgens selecteer je het menu "Profiel". Daarna selecteer je "E-mail account instellingen".
Als je dat hebt geselecteerd dan zie je de optie "mail doorsturen".
Hier kun je de doorstuuradressen opgeven dan wel wijzigen.

Niet spelend lid

Je kan een lid opgeven als niet spelend lid, door het lid aan te melden als bondslid zonder spelactiviteiten.

De bondscontributie hiervoor bedraagt 10,- euro

Oproepjes plaatsen door vereniging

De vereniging kan zelf een oproep plaatsen bij vraag en aanbod van trainers. Deze oproep kunnen jullie plaatsen door gebruik te maken van het account van jullie vereniging bij Mijnhandbal.

Zie: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/vacatures-trainers/

Overschrijvingen (inter)nationaal

Hierbij de links voor overschrijvingen voor zowel nationaal als internationaal.

http://www.handbal.nl/competities/formulieren/

Promotiemateriaal

Informatie over promotiemateriaal is te vinden op de website onder verenigingsservice.

http://www.handbal.nl/verenigingsservice/promotiematerialen/

Scorekaartjes

De scorekaartjes kunnen door de vereniging besteld worden via de NHV webshop. Klik hiervoor op de volgende link https://www.sportdirect.com/nl/25963-nhv-scorekaart-50-st.html

Spelmateriaal lenen

Het NHV heeft vele sport- en spelmateriaal beschikbaar om uit te lenen voor diverse activiteiten bij de clubs. Op onze website kun je het spelmateriaal aanvragen: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/spelmateriaal/

Sponsorcontract clubs (naamwijziging)

Bij naamsponsoring voor een club zijn de volgende stappen te nemen:

Het sponsorcontract aan het NHV toe te zenden middels het formulier op onze website: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/verenigingsmutaties/naam-vereniging-wijzigen/
Wij zullen dan, na goedkeuring van het bestuur, de naam aanpassen.

Sportlink Club

Wanneer er problemen zijn met Sportlink Club kan er contact worden gezocht met het Sportlink Support Center ( https://sportlink.atlassian.net/wiki/x/ZwFwAg)

Als het geen haast heeft kun je ook een ticket aanmaken via
http://helpdesk.sportlinkservices.com/ozh16club/

Via de website kun je doorlinken voor bijvoorbeeld wedstrijdsecretarissen, beheerders van Sportlink Club, Officials, enz. en eenvoudig kiezen voor de handleiding van de betreffende applicatie. Per applicatie is het volgende Support Center beschikbaar:

1. Sportlink Club

2. Sportlinked

3. Official Portaal

Bellen kan ook, maar de wachttijden kunnen oplopen 088 7700500

Toernooi op website zetten

Verenigingen kunnen zelf hun toernooi aanmelden op onze website.

Voor het aanmelden van een toernooi ga je als volgt te werk:
ga naar de website www.handbal.nl
Selecteer "Mijn Handbal"
Login met vereniging@handbal.nl en het wachtwoord.
Vervolgens selecteer je het menu "Toernooikalender".
Hierna kun je je toernooi invoeren en wordt het toernooi vervolgens in de toernooikalender op de website geplaatst.

Uitnodigingskaarten met verenigingslogo

Uitnodigingskaarten met een eigen logo en informatie erop kunnen direct besteld worden via info@klantenco.nl t.a.v Tjerry van Schijndel.

Verzekeringen

Alle bij het NHV geregistreerde leden zijn collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen. Zie onderstaande link voor nadere informatie:

http://www.handbal.nl/verenigingsservice/verzekeringen/

Belangrijk is dat het lid bij ons is geregistreerd. Een ouder die als niet lid een bepaalde vrijwilligerstaak vervult, is dat dus niet. We adviseren verenigingen om deze vrijwilligers als niet-spelend lid aan te melden. De contributie bedraagt € 10,= per jaar.

Verzekering geldt alleen bij handbalactiviteiten en/of activiteiten georganiseerd door de handbalvereniging. Dus ook een handbalkamp valt hieronder; het kamp georganiseerd door de scouting dus niet.

Formulieren kun je opsturen naar :
NHV - t.a.v. financiële administratie - Postbus 64 - 6860 AB Oosterbeek

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Webshop

Dé webshop van het NHV Sportdirect.
Hier kun je terecht voor scorekaartjes, kleding, ballen en nog heel veel meer.
Klik hier https://www.sportdirect.com/nl/sporten/handbal/

zorgverzekering (collectieve korting)

Leden van het NHV kunnen bij het zilveren kruis collectieve korting krijgen op de zorgverzekering.
Bij het aanvragen van collectieve korting kan men ingeven Nederlands Handbal Verbond, waarna je vervolgens de versie leden kiest.


Loading...