Overschrijvingen via Sportlink-Club!

Overschrijvingen

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 december tot en met 31 december van het lopende jaar. Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. Om teleurstellingen te voorkomen attenderen wij jullie op het feit dat de nieuwe overschrijvingsprocedure strak wordt gehanteerd.

Aanvragen buiten de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus en tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 december worden niet in behandeling genomen. Enige uitzondering hierop zijn de internationale overschrijvingen van en naar een buitenlandse vereniging.Internationale overschrijvingen mogen te allen tijde plaatsvinden, echter de betreffende speler is in Nederland alleen speelgerechtigd voor de nationale na- en bekercompetitie als deze minimaal drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie van dat team lid is van het NHV en op het wedstrijdformulier van het betreffende team heeft gestaan. De BENE-League competitie wordt gezien als reguliere competitie.

Voor alle helderheid een overschrijving later dan 16 augustus en na 1 januari wordt niet meer in behandeling genomen en zal worden geblokkeerd.

Hoe werkt een overschrijving in Sportlink-Club:

Op welke manier doe ik een overschrijvingsverzoek in Sportlink Club?
Het enige dat de nieuwe vereniging moet doen, is het desbetreffende lid aanmelden bij voorkeur met de relatiecode van het lid. Om te voorkomen dat de aanmelding van het lid geparkeerd wordt, kan het lid het beste worden aangemeld via de knop bestaand. Tijdens het aanmelden zal door het systeem worden opgemerkt dat het voor die persoon nodig is dat er een overschrijving wordt ingediend bij de vertrekkende vereniging. Vervolgens kun je deze persoon overschrijven. Je kunt alle overschrijvingsverzoeken van en naar de vereniging inzien in Sportlink Club.

Hoe geeft de vertrekkende vereniging akkoord op een overschrijvingsverzoek?
Klik hier voor de handleiding overschrijvingsverzoek

Waar kan de nieuwe vereniging zien dat de overschrijving verleend is?
Klik hier voor uitleg over hoe je een overzicht kan krijgen van verleende overschrijvingen van je eigen vereniging.

Bezwaar voor overschrijving
Indien jullie leden afmelden kan er een financiële blokkade op het lid toegevoegd  worden. De financiële blokkade kan alleen toegevoegd worden wanneer er niet aan de financiële verplichting is voldaan. Een lid kan dan niet worden overgeschreven naar een andere vereniging totdat jullie de blokkade eraf halen. Staat er geen blokkade op, dan geven jullie akkoord voor de overschrijving die eventueel kan volgen.

Blokkade toevoegen bij al afgemelde leden
Zijn er al leden afgemeld, dan kan er als nog een blokkade worden toegevoegd

Overschrijvingsreglement
Klik hier voor het overschrijvingsreglement

Overschrijvingsapp
Het lid kan zelf in de app zien wat de status van de overschrijving is. Hiervoor ga je naar instellingen in het menu.

Bij vragen kunnen jullie terecht bij: ledenadministratie@handbal.nl, 026-7071420.