Regeling overschrijvingen gewijzigd voor seizoen 2018-2019

De zomerperiode nadert en daarmee ook het eind van het seizoen. Normaliter een periode dat sommige leden er voor kiezen om overschrijving aan te vragen naar een andere club. Om teleurstellingen te voorkomen attenderen wij jullie op de nieuwe overschrijvingsprocedure die strak wordt gehanteerd.

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 december tot en met 31 december van het lopende jaar. Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend.

Aanvragen buiten de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus en tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 december worden niet in behandeling genomen. Enige uitzondering hierop zijn de internationale overschrijvingen van en naar een buitenlandse vereniging.

Voor alle helderheid een overschrijving later dan 16 augustus en na 1 januari wordt niet meer in behandeling genomen.

Team Competitie