STA OP tegen ongewenst gedrag op en om de handbalvelden

Competitieleiders en de Werkgroep Competitie trekken aan de bel!!!

Sinds het begin van de competitie constateren wij een toename van ongewenst gedrag op en rondom de velden. Wij maken ons zorgen hierover!.

Een kleine greep uit afgelopen weekend leert ons dat er tijdens een C-jeugd wedstrijd publiek het veld op komt, een scheidsrechter zodanig onheus bejegend wordt door een coach, dat deze gelijk gestopt is met fluiten, er discriminerende uitlatingen richting een scheidsrechter zijn gedaan vanaf de tribune en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Met name onze officials moeten het de laatste tijd ontgelden. Zoals u hierboven kunt lezen draagt dit niet bij aan het behoud van onze scheidsrechters c.q. vrijwilligers in het algemeen.

Ook voor deze mensen is handbal hobby en iedereen maakt fouten. Zonder deze mensen geen handbal!!

Wij hechten zeer veel waarde aan een respectvolle bejegening van o.a. onze officials en wij attenderen alle verenigingen op het feit dat de thuisspelende vereniging ten alle tijde verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid in de sporthal c.q. op het veld. Wij roepen daarom alle besturen op om een bestuurs- c.q. kaderlid aanwezig te laten zijn tijdens de thuiswedstrijden en daar waar nodig, tegen dit gedrag op te treden. Durf mensen aan te spreken.

 Wij gaan uit van ieders positieve medewerking in deze ten behoeve van ons mooi handbalspelletje.