Monique Swartjes ontvangt eerste Guus Hölscher Award

Monique Swartjes is de eerste in de geschiedenis die de Guus Hölscher Award in ontvangst mag nemen. Tijdens de Handbal SuperCup 2018 in Houten werd deze Award voor de eerste keer uitgereikt. Met deze Award is een geldbedrag van € 2.500,- gemoeid. Monique heeft zelf bepaald waaraan zij dat bedrag wilt besteden.

Het Topsportplatform waar alle BENE-League en Eredivisie verenigingen van handballend Nederland in vertegenwoordigd zijn, heeft de Guus Hölscher Topsport Award in het leven geroepen. De Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, speler, trainer, vrijwilliger, bestuurder of instantie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Topsport binnen handballend Nederland. Op een manier zoals Guus Hölscher dit ook heeft gedaan: onbaatzuchtig, positief en gericht op de samenwerking.

Met de Award willen de clubs het gedachtegoed van Guus Hölscher kracht bij blijven zetten. Guus wilde het topsportkarakter van handbal in Nederland verstevigen. Hij was een handbaldier in hart en nieren. Zijn enthousiasme voor de sport, zijn tomeloze inzet, zijn positivisme, zijn kijk op samenwerking waren kenmerkend voor Guus. Deze eigenschappen zijn heel bepalend geweest voor de ontwikkelingen van Topsport binnen handballend Nederland.

Het beoordelingscomité was unaniem en heeft onderstaande motivatie uitgesproken waardoor Monique de Guus Hölscher Award 2018 heeft ontvangen:

"Monique heeft door haar tomeloze inzet bijgedragen aan de verhoging van het topsportklimaat bij Kwiek. Daarnaast heeft zij zich al vele jaren ingezet voor de talentontwikkeling in de regio. Maar ook binnen de wereld van talentontwikkeling in Nederland is Monique een dragende kracht. Bovendien heeft zij ervoor gezorgd dat de Carmel handbalschool de verbinding is tussen handbal en onderwijs. Daarnaast zijn er jaarlijks internationale topsportevenementen in Raalte door haar inzet mogelijk waaronder de jaarlijkse Handbalweek van de Carmel Handbalschool Raalte tussen Kerst en Oudjaar met hieraan gekoppeld allerlei demonstratietrainingen van Nederlandse en buitenlandse toptrainers, scheidsrechter opleidingsprogramma’s en oefenwedstrijden voor Nederlandse vertegenwoordigende teams bij de jeugd tegen andere landen. Haar inzet als vrijwilliger, de manier waarop zij zich inzet past ons inziens uitstekend bij het karakter van de Guus Holscher Topsport Award. Wij zijn dan ook zeer blij dat wij Monique de Award voor 2018 mogen toekennen".

www.guusholschertopsportaward.nl