Meld je als vereniging aan voor de regiobijeenkomsten!
Meld je aan tot en met 5 mei!

Op zaterdag 10 juni 2017 vindt in De Maaspoort in Den Bosch de 3e Nationale Handbaldag plaats, met onder andere het NHV-congres, de algemene ledenvergadering (ALV), diverse side events voor de jeugd en de oefeninterland van de Heren Oranje tegen België.

Als voorbereiding op de ALV vinden er van 8 t/m 17 mei regiobijeenkomsten plaats, op 7 verschillende locaties in het land

De conceptagenda voor deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. NHV Seizoenplan 2017-2018
3. NHV Begroting 2017-2018, incl. contributies en toelichting Financiële Commissie
4. Reglementswijzigingen en bestuursbesluiten
5. Pilot scheidsrechters aanwijzing 2017-2018
6. Overige (ALV-)zaken
7. Presentatie project “Jongens Handballen!”
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Verenigingen wordt verzocht om via dit formulier aan te geven bij welke bijeenkomst zij aanwezig willen zijn. De keuze voor de locatie is vrij en derhalve niet regio-gebonden.
Indien jouw vereniging onverhoopt verhinderd is, graag ook even vermelden op het formulier.
De deadline voor het aanleveren van het formulier is 5 mei! 

Alle regiobijeenkomsten beginnen om 19.30 uur (ontvangst met koffie/thee vanaf 19:00 uur).
De geplande eindtijd is 21.30 uur.

Data en plaats regiobijeenkomsten:

maandag   8 mei 2017; HV Tornado; Parklaan1, 1701 GS Heerhugowaard

dinsdag   9 mei 2017; Cultureel Centrum de Pas; De Misse 4, 5384 BZ  Heesch

woensdag   10 mei 2017; KC Snelwiek; kantine De Vaan, Oldegaarde 21, 3084 AA Rotterdam

donderdag   11 mei 2017; Stationskoffiehuis, stationsstraat 14; 9451 AJ Rolde

maandag   15 mei 2017; SDS’99; Hendrik Smitlaantje 8, 1261 VA Blaricum (toegang via parkeerplaats

Sportpark Oostermeent, bij entree linksaf)

dinsdag   16 mei 2017 HV ABS; Sporthal De Uutvlog; Pr. Margrietlaan 14, 7437 VD  Bathmen (in Bathmen

aangekomen is het verstandig de borden sporthal te volgen. De TomTom leid je naar een doodlopende weg;

in noodgevallen bel: 0570-542745/06-55530849)

woensdag   17 mei 2017; Stadssporthal, Stadswegske 8, Sittard