Acties voor Sportcampagne GR2018

Beste bestuurssecretaris, VO-adviseur en communicatiemedewerker,

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste lokale verkiezingsprogramma’s zijn een feit, de Nationale Sportweek was een succes, de competities zijn gestart en de AH-sportactie is nog in volle gang. Een goede flow om op door te gaan en sport op lokale politieke agenda te zetten en te houden!

Op 13 juni heb ik u de links naar de E-zine ‘Investeren en meedoen!’, de bouwstenen voor lokaal sportbeleid van de VSG en de handleiding, flyer en infographic voor sportclubs toegestuurd. Ik hoop dat u deze in grote getale door heeft gestuurd naar uw achterban met de oproep om hun sportclub bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen en zich aan te melden bij het lokale Sportcampagne Team in hun gemeente. Alleen samen kunnen we in iedere gemeente sport op de lokale politieke agenda zetten!

Op 15 september stond tijdens het congres Sportief Verbinden tijdens het WK Triatlon in Rotterdam de Sportcampagne GR2018 centraal. Naast de presentatie van de Sportcampagne-video ‘Investeren en meedoen! zijn ook de toolkit voor Sportcampagne Teams en Sportcampagne posters gepresenteerd. De toolkit geeft handvatten hoe sportclubs de lokale politiek laagdrempelig en op een effectieve wijze kunnen uitnodigen voor een werkbezoek op hun sportclub of bij een sportevenement. Maar ook hoe zij samen met andere sportclubs en bijvoorbeeld zorg-, onderwijs-, cultuur- en natuurinstellingen een (sport)debat kunnen organiseren. De Sportcampagne posters zijn bedoeld om in te worden gezet door sportbonden (richting sportclubs) en sportclubs (richting de politiek, leden en publiek). Tijdens het congres is er een wervingsvideo en een instructievideo gemaakt die kunnen worden ingezet door sportbonden richting hun achterban. Met deze video’s willen we proberen in zoveel mogelijk gemeenten een Sportcampagneleiders/-team te werven en hen een eerste beeld te geven van het ondersteuningsaanbod (Toolkit voor Sportcampagne Teams).

Vanuit NOC*NSF en het Sportcampagneteam NL kunnen wij niet zonder de inzet van de sportbonden om de achterban te attenderen en te enthousiasmeren om hun eigen sportclub op de lokale politieke agenda te zetten. Wij willen u daarbij niet alleen verwijzen naar  www.gr2018sport.nl en www.nocnsf.nl/gr2018 waar u alle informatie, video’s en handleiding, toolkit, etc kunt vinden. Wij hebben deze informatie ook overzichtelijk in een aantal Powerpoint-presentaties inclusief speaking notes gezet in de hoop dat dit u helpt uw achterban te enthousiasmeren. Of en wanneer u deze inzet, bij een ALV, regionale bijeenkomst of door uw VO-adviseurs, is uiteraard aan u.

Powerpoint-presentaties voor bijeenkomsten van sportbonden:

  • Proces Sportcampagne GR2018. Om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens Algemene Ledenvergaderingen of het plenaire programma tijdens een congres. Doel: algemene introductie Sportcampagne. Duur: 4 minuten.
  • Call-to-action Sportcampagne GR2018. Om bijvoorbeeld als basis te gebruiken voor een workshop voor de achterban of tijdens één-op-één gesprekken door de VO-adviseur. Doel: oproep aanmelden bij Sportcampagne Team in eigen woonplaats. Duur: 10-15 minuten.
  • Instructie sportclubs en Sportcampagne Teams. Hetzelfde als bij de call-to-action, maar ook om als basis te gebruiken voor een workshop waarin de sportclubs inhoudelijk verder aan de hand wordt genomen door een VO-adviseur. Doel: inhoudelijke ondersteuning sportclubs en Sportcampagne Teams. Duur: 15 – 60 minuten.

Wanneer u ondersteuning wenst vanuit het Sportcampagneteam NL bij een grote landelijke of regionale bijeenkomst met uw achterban stuur dan een email aan: SportcampagneteamNL@nocnsf.nl.

De krachten bundelen in communicatie
Ook kunt u de Powerpoint-presentaties en video’s doorsturen aan uw achterban via een nieuwsbrief of e-mail. Ervaring leert dat een persoonlijke benadering helpt.

Wij willen u ook vragen om op uw website door te linken naar www.gr2018sport.nl en  www.nocnsf.nl/gr2018 voor meer informatie over de Sportcampagne GR2018. Ook wanneer u bijvoorbeeld een blog schrijft over uw sport en de GR2018, dan willen wij deze ook graag plaatsen. Dat zelfde geldt voor goede initiatieven vanuit uw achterban die mogelijkerwijs ter inspiratie voor andere sportclubs of Sportcampagne Teams kunnen dienen. Zie ter inspiratie deze mooie voorbeelden van Sportvisserij Nederland en de blogs van de VSG, Sportkracht12, Kenniscentrum Sport, NL Aktief en de LKCA. Voor social media gebruiken we: #Sportcampagne #GR2018 #gr2018sport.

Wilt u liever de originele video’s, handleidingen, Powerpoint-presentaties en andere tools op uw website plaatsen? Dat kan. Stuur dan een e-mail aan SportcampagneteamNL@nocnsf.nl.

Met sportieve groet,

Gerard Dielessen
Algemeen directeur

Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.