Dolf de Beurs benoemd tot Lid van Verdienste

Op donderdag 26 juli mocht Will Bakker namens het NHV aan Dolf de Beurs de speld en de oorkonde overhandigen die horen bij de benoeming tot Lid van Verdienste van het NHV. Met gepaste trots en veel emotie dankte Dolf vanaf zijn ziekbed het NHV voor deze waardering.

In 1970 begon Dolf zijn trainerscarrière bij de jeugdteams van Meervogels. Na de overstap naar seniorenteams kon hij zijn kennis overdragen bij de teams van o.a. Meervogels, DSS en VIDO. Als trainer in de eerste divisie en in het bezit van alle trainersdiploma’s merkte hij dat de combinatie leerkracht in het onderwijs en handbaltrainer op niveau moeilijk te combineren was en deed een stapje terug.

De deskundigheid van Dolf bleef ook bij het NHV niet onopgemerkt. De logische stap volgde: docent trainersopleidingen en vervolgens examinator. Alle mensen die door Dolf werden geëxamineerd konden rekenen op waardevolle tips, die bijzonder gewaardeerd werden.

Met de intrede van de Kwalificatie Structuur Sport in 2006 werd de instelling van een Toetsingscommissie een feit. Dolf en Will Bakker werden uitgenodigd deze commissie te vormen, die toeziet op de kwaliteit van de NHV opleidingen. Met name in 2016 werd veel gevraagd van de Toetsingscommissie in het kader van de Auditing NHV Trainersopleidingen, zowel in kennis en kunde als in tijd.

In 2017 kreeg de Toetsingscommissie er een taak bij: toezicht op de naleving van het Licentiebeleid Trainer/Coach 4. De kenmerken van Dolf hierbij: de onafhankelijke kijk op zaken, zijn deskundigheid, waakzaamheid ten aanzien van kwaliteit en geloofwaardigheid en een uitstekende afweging van handbalbelangen.

Veel trainers die de afgelopen jaren hun Proeve van Bekwaamheid aflegden, kregen te maken met Dolf. En nog steeds krijgen zij positieve tips mee. Dolf blijft de vraagbaak voor menig trainer, club en het NHV.

In juni 2018 nam Dolf zijn laatste PvB af, waarbij hij een deel moest afzeggen omdat zijn gezondheid hem plots in de steek lieten.

Ondanks de uitdagingen met betrekking tot zijn gezondheid hoopt het NHV nog geruime tijd van de kennis van Dolf gebruik te mogen maken.