Dolf de Beurs overleden

Na een kortstondig ziekbed is Dolf de Beurs op donderdag 23 augustus overleden. Hij mocht slechts 68 jaar worden.

Dolf was is het NHV-opleidingsland een zeer gewaardeerd persoon. Veel trainers hebben onder leiding van Dolf een trainersdiploma behaald. De laatste 10 jaar was hij ook lid van de Toetsingscommissie en was in die hoedanigheid, samen met Will Bakker, zeer nauw betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de NHV-opleidingen. Bij de totstandkoming van het Licentiebeleid voor trainers was Dolf van grote waarde om toe te zien dat het behalen van een HT4-diploma een serieuze zaak bleef. Hij nam de laatste jaren tientallen examens af waarbij hij niet alleen een diploma mocht overhandigen, maar ook altijd waardevolle tips gaf aan de trainer om nóg beter te willen worden.

Op 26 juli mocht Dolf de oorkonde en de speld, behorende bij de benoeming tot Lid van Verdienste van het NHV, nog in ontvangst nemen. Hij was hier zeer door geraakt en erg trots op deze benoeming.

Nu, vier weken later, moeten wij afscheid van hem nemen.

Het NHV verliest in Dolf een fijn mens die belangrijke bijdragen heeft geleverd om de handbalsport en het plezier in handballen naar een hoger niveau te tillen. 

 

Op donderdag 30 augustus zal in Driehuis de crematie plaatsvinden.

Het NHV wenst zijn vrouw Marianne, de kinderen en de kleinkinderen veel kracht toe om dit enorme verlies te verwerken. Ook zij mogen enorm trots zijn op wat Dolf voor de handbalsport heeft betekend.