Europees onderzoek naar vaardigheden in de sport

Geachte werkgever in de sport,

 De sportsector is groeiende en is aan verandering onderhevig. Sport wordt daarnaast ook steeds belangrijker in de sociale en economische toekomst van Europa. Deze groei en veranderingen vragen ook om andere vaardigheden van de mensen die werkzaam zijn in de sport. Om deze reden hebben EOSE (European Observatoire for Sport and Employment), de WOS en nog 16 andere partners in 2016 een grootschalig project opgezet om inzicht te krijgen in de veranderende behoeften en aanbod van vaardigheden. Het project kent twee doelstellingen:

  1. Het in kaart brengen van de actuele situatie én toekomstige uitdagingen in de sportsector;
  2. Het opstellen van aanbevelingen aan sportwerkgevers hoe om te gaan met deze uitdagingen in de toekomst.

Hierbij hebben we uw hulp nodig! De input van sportwerkgevers uit heel Europa is essentieel voor het slagen van dit project. Wij verzoeken u dan ook om de vragenlijst in te vullen en op deze manier uw visie op deze onderwerpen te geven.

 

Achtergrond ESSA-Sport

De naam van het project is ESSA-Sport, wat staat voor European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity. Het project wordt gefinancierd vanuit de Europese Commissie vanuit het Erasmus+ programma. Het project wordt gecoördineerd door EOSE en uitgevoerd door 18 nationale partners en 5 Europese netwerken. De WOS is de Nederlandse partner in de uitvoering van dit project. Het ESSA-Sport project draagt onder andere bij aan de aan passende voorziening van scholing en training om de sportsector te blijven voorzien van vaardige werknemers en vrijwilligers.

 

Vragenlijst

Er is een vragenlijst uitgezet om door heel Europa informatie op te halen. Deze vragenlijst is vertaald in het Nederlands, bestaat uit vijf onderdelen en is volledig anoniem in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 25 minuten. We zijn ons ervan bewust dat dit een tijdsintensieve aangelegenheid is, maar deze vragenlijst verschaft cruciale informatie over de situatie in Nederland. De resultaten van de vragenlijsten zullen dienen als input voor:

  • 28 Nationale rapportages en een actieplan met betrekking tot vaardigheden voor de sportsector - 1 voor elke EU lidstaat.
  • De eerste Europese analyse van werkgelegenheid en vaardigheden in de gehele sector;
  • De eerste Europese bijeenkomst over vaardigheden in de sportsector, die in 2019 georganiseerd zal worden.

Helpt u mee om de sportsector toekomstproof te maken? Vul nu de vragenlijst in via deze link: Vragenlijst Vaardigheden. Omdat dit onderzoek de gehele Nederlandse arbeidsmarkt in de sport betreft, willen wij u vragen om dit onderzoek ook veel mogelijk te verspreiden onder uw leden. Van vrijwilliger bij een lokale sportvereniging tot bondsdirecteur, elke visie is belangrijk! Stuur deze mail direct door naar uw leden of neem de link naar de vragenlijst over in nieuwsitems, nieuwsbrieven of ledenmail. Er is geen maximum aantal deelnemers per organisatie, dus verspreid ook de vragenlijst in uw organisatie zelf!

 

Mocht u meer willen weten dan kunt u informatie vinden op onderstaande websites of contact opnemen met een van de contactpersonen.

 

Meer informatie:

Website ESSA-Sport

Europees onderzoek naar vaardigheden in de sport

Coördinatoren ESSA-Sport ontmoetten elkaar in Lyon

De WOS in Europa

 

Contactpersonen vragenlijst ESSA-Sport:

 

Koen Vermooten                                  Simone Digennaro

Werkgevers in de Sport                        Universiteit van Cassino & Zuid-Lazio

k.vermooten@sportwerkgever.nl            s.digennaro@unicas.it